800

Nyílt levél dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úrnak

Válaszolják meg nyilvánosan a Zsiga Katalin volt rendőr őrmester ügyében megfogalmazódott kérdéseket.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Egy közérdeklődésre igencsak számot tartó ügyben szeretnék Önnel néhány gondolatot közölni, és kérni is, nyilvánosan!

Roma származású volt rendőrfőtisztként igen sokan megkerestek engem Zsiga Katalin volt rendőr őrmester ügyében. Nem vonom kétségbe sem az eljáró ügyészségi nyomozók, sem pedig a Nemzeti Védelmi Szolgálat beosztottjainak pártatlanságát. Azonban nem elég ezt mondani, hogy Magyarország Rendőrségének hivatásos állományán belül ez az eset nem történt meg, hanem úgy kell ezt az ügyet kommunikálni, hogy az emberek is erre az álláspontra jussanak. Ez a véleményem.

A Magyarországon élő roma származású állampolgárok néhány szűkszavú szakmai nyilatkozat után egyáltalán nincsenek meggyőzve arról hosszú idő után sem, hogy ez a nagyhírű eset bűncselekmény hiányában, még ügyészi szakban törvényesen lezárulhatott. Jómagam sem láttam olyan sajtótájékoztatót, amely részletesen taglalta volna az ügyet, és kérdezni is lehetett volna az újságíróknak a nyomozást végző érintett ügyészektől.

A fotó illusztráció
police.hu

Idézet a korabeli híradásokból:
Volt őrnagy: Ha a kollégái tényleg megerőszakolták a rendőrnőt, akkor nagyon nagy baj van a mentális szűréssel a magyar rendőrségen. (ATV, 2021. december 10.)

„A debreceni ügyészségen tett feljelentést a Készenléti Rendőrség dolgozója, Zsiga Katalin őrmester, aki azt állítja: két járőrtársa megerőszakolta őt. A rendőrök feladata az volt, hogy járőrözzenek a déli határszakaszon, Hercegszántó térségében. A szolgálat végén társaikkal együtt Bajára mentek, ott próbáltak pihenni, a feltételezett erőszak is egy ottani panzióban történhetett. Az őrmester a Blikknek azt mondta: kevésre emlékszik az esetből, azt állítja elkábították. Az eset után néhány alkalommal rosszul lett, szolgálat alatt el is ájult, többször pedig erős vérzése is volt, de orvoshoz nem ment el. A lapnak úgy fogalmazott: egy pletykából jött rá, mi történhetett, hiszen kollegái szóltak, hogy megerőszakolhatták, amiről videó is készült. Végig is nézte, ahogy kollégái ájultan rámásznak és megerőszakolják.”

Tisztában vagyok azzal, hogy a hivatkozott ügyben egymásnak ellentmondó állításokat tett Zsiga Katalin, ez azonban betudható annak is, hogy a tudatmódosító szer teljes vagy részleges emlékezetvesztést okozhatott nála. A videóiból következő állításai szerint, két hónappal később, a szerinte megtörtént súlyos bűncselekmény elkövetése után, kapott egy kolléganőjétől felvilágosítást arról, hogy őt megerőszakolták, sőt elmondása szerint erről videó is készült, amit egyszer látott. Gondolom, a helyszín ebben az esetben csak annyiban bírt relevanciával, hogy kettős lett, így valószínűleg a szállás és az ominózus járőrgépkocsi helyszínként komoly kihívást jelentett a volt kollégáimnak.

Nem vagyok elfogult. Egy idő után Zsiga Katalin videóit nézve inkább ellenszenves lett a hölgy (elszoktam a bikkfanyelvtől), mint szimpatikus számomra, de ez ugye valaha a munkám során sem lehetett tényező, most sem az.

Ha újságíróként kérdezhetnék, ezeket a kérdéseket tenném fel:

Adott egy két hónappal előtte elkövetett bűncselekmény gyanúja. Zsiga Katalin 2021. december 3. környékén kap információkat arról, hogy őt bedrogozták a saját kollégái, és sérelmére minősített szexuális erőszakot követtek el. A rendőrnő nem megy orvoshoz, nem hívja azonnal az ügyészséget (valószínűleg próbálja „összerakni a képet”), majd amikor 2021. december elején szolgálatba állna, közli a közvetlen parancsnokával, hogy mi történt vele kb. két hónapja szolgálatellátás közben vagy azt követően a szálláson. Konkrét személyeket nevez meg elkövetőként.

1.) Kérdés: Milyen intézkedéseket foganatosított a közvetlen parancsnok, amikor Zsiga Katalin előállt neki ezzel a történettel? Hatáskör és illetékesség hiányában értesítette az ügyészséget, vagy sem? Ha értesítette őket, akkor az ügyeletes ügyész utasítására hívott mentőt Zsiga Katalinnak? Milyen okból? Miből gondolták, hogy mentő kell egy rendőrnek, aki jelent egy sérelmére elkövetett bűncselekményt? Ha a parancsnok nem értesítette az ügyészéget, indult-e ellene fegyelmi eljárás?

Tisztázni lenne érdemes a nagyközönség előtt azt is, hogy amikor a rendőrnő nem vette igénybe a Készenléti Rendőrség udvarára hívott mentőt, a hírek szerint ellenállt és otthagyta a szolgálati helyét, onnantól kezdve hogyan alakult az ő szolgálati viszonya? Igen homályos folt ez a történetben! Nem szólították fel a vezetői sem arra, hogy vegyen részt egy alkalmassági vizsgálaton? Nem merült fel senkiben, hogy az akkori állapotában nem tudja ellátni a szolgálatát? Ha már abban a tudatállapotában a rendőrnő nem ment el a házi orvosához, senki nem volt a rendőrségen, aki figyelmeztette volna, hogy ha orvosi szempontból nem indokolt, akkor bizony fel kéne venni a szolgálatot? Senki nem volt a parancsnokai közül, aki elküldi szabadságra? Ki volt az a parancsnok, aki szolgálatba akarta visszaállítani a beosztottját úgy, hogy azt egy komoly trauma érte vagy éppen az elméje megháborodott? Lett volna olyan parancsnok, aki alkalmassági vizsgálat nélkül újra fegyvert ad Zsiga Katalin kezébe? Van felelős rendőri vezető ebben az ügyrészben?

Zsiga Katalin ügyének kirobbanása idején súlyos covidbeteg voltam élet és halál között. Egy shakespeare-i félre a tárgyban: ez az állam véleményem szerint a mai napig nem alakított ki megfelelő protokollt az otthonukban kezelt covidbetegek regisztrációjára, ellátására, kórházi kezelésére. Született egy írásom is Feri-protokoll címmel. Ezzel is jelezni akarom, hogy ma már nincs meg az a feltétlen bizalom az emberekben – és néha joggal nincs –, mint az én időmben, amikor még szolgálatot teljesítettem. Nagyon sokan megkerestek így is az ügy miatt. Tudomással bírtam róla, hogy Száva Vince jogvédő felkarolta az ügyet, ügyvédje is lett Zsiga Katalinnak, s ez megnyugvással töltött el.

Megfogalmazódnak azonban további kérdések:

2.) Mikor került a magyar-szerb határra Zsiga Katalin? Voltak-e olyan munkatársi jelentések, amelyek arra utaltak, hogy a rendőr őrmester viselkedése furcsa, eltér az átlagostól? Ha voltak ilyen szóbeli vagy akár írásbeli jelzések, ki volt az a parancsnok, aki nem reagált ezekre?
3.) Hol vannak a térfigyelő kamerák felvételei és milyen időközönként törlik azokat? A Zsiga Katalin által jelzett időintervallumban ki kezelte a felvételeket, kihallgatták-e őt a közvetlen munkatársakkal együtt?
4.) Végeztek-e drogteszteket az érintett rendőrök között?
5.) Átvizsgálták-e a telefonjaikat?
6.) Mi a helyzet azzal a rendőrnővel, aki jelezte neki, hogy látott olyan videót a Zsiga Katalin által megnevezett személyekkel, amikor is kihasználják a roma rendőrnő védekezésre képtelen állapotát? (Valószínűleg kihallgatták és szembesítés is történt, de tisztázzuk!)
7.) Zsiga Katalin megnevezett elkövetőket és más áldozatokat is név szerint. A gyanúsítottak bizonyára tagadtak, sőt a híradások szerint az egyik vélelmezett elkövető többszáz kilométerre volt az elkövetés helyszínétől, kérdés persze az elkövetés pontos helye és ideje! Mit mondtak el a Zsiga által megnevezett áldozatok? Mindegyik rendőr még?
8.) Nincs pontos adat az elkövetés helyére és idejére. Mely időponttól meddig terjedt ki a nyomozás? Mivel a rendőrnő által elmulasztott orvosi, mondjuk ki, nőgyógyászati szakvizsgálat sem bír ilyen időtávban már nagy jelentőséggel – bár ezt tényként kijelenteni nem lehet, hisz a vélelmezett trauma során testi-fizikai elváltozások is lehettek akár –, nagyon fontos a szemlék eredménye. Ha keletkeztek rögzítendő nyomok, azok milyen jelentőséggel bírtak az elbírálás során? Kerültek-e fényképek a folyamatban bűncselekményről az ügyészség birtokába, vagy sem?

Nekem ugyan meggyőződésem, hogy a feltett kérdéseim megválaszolása egy szemernyi gondot nem jelent az eljáró szervek beosztottjainak, de az átlagemberek ebben a közérdeklődésre számot tartó ügyben elvárnák, hogy a kérdéseimre konkrét válaszokat halljanak!

Tudatosan nem linkelem be ide Zsiga Katalin egyetlen videóját sem, amelyeket az üggyel kapcsolatban tett fel a világhálóra. Azért, hogy ne befolyásoljon senkit maga a látvány, ahogy előadja, tudatosan fenntartja az ügyészség által már annulált vádjait! Nem az a fontos, hogy mit gondolunk – bár jónéhány becsületsértő megjegyzést is kaptam azért, mert nyíltan leírtam azt, amit erről az ügyről gondolok, azonban nem érdekel néhány primitív ember fröcsögő véleménye –, hanem az, hogy ebben az ügyben végre részletekbe menően lássunk tisztán!
Zsiga Katalin feljelentése még az ügyészségi szakban lezárult, bűncselekmény hiányában zárták le az ügyét. Azt követően talán már a fegyelmi vizsgálata is befejeződött. Annak eredményéről semmit nem tudunk, csak annyit, hogy a hölgy már nem rendőr.

Azt azonban tudjuk, hogy a volt rendőrnő hamis vád miatt valószínűleg bíróság elé fog állni. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség 2022. december 5-én a volt rendőrnő elmeállapotának megfigyelését akarta elrendelni. Ezt az elrendelést Zsiga Katalin ügyvédje megfellebbezte.
Kérdés persze az is, hogy az elmeállapota megfigyelésének konjunktív feltételei fennállnak-e a volt rendőrnővel szemben? Értem én, hogy a kóros elmeállapot büntethetőséget kizáró ok, de biztos, hogy csak erről van szó?

A hölgy egyelőre nincs igazságügyi elmeorvosi megfigyelés alatt és videózik rendületlenül.
Nőjogi aktivisták is mellé álltak. Valahol abban etika alapon mindenképpen igazuk van, hogy az áldozathibáztatás, a volt rendőrnő elleni hamis vád miatti eljárás és az elmeorvosi megfigyelés elrettenti azokat a nőket is a feljelentéstől, akiknek az ügye egyértelmű, az elkövető kiléte és felelősségre vonása komoly társadalmi elvárás. A jog azonban Zsiga Katalin esetében egyelőre mást mond. Hogy jogosan vagy sem, hogy nyomozóktól függ vagy sem az igazságosság, az csak egyféleképpen derülhet ki a nagyközönség számára: ha nyíltan elmondja az ügyészség arra felhatalmazott tagja vagy csoportja, hogy mire alapozták a döntésüket. A rendőség képviselői pedig Zsiga Katalin rendőr őrmester szolgálati jogviszonya megszüntetése tárgyában, valamint az általam feltett kérdésekre megfelelve érhetik el azt, hogy a közbizalom megerősödik az irányukba is!

Már csak egy gondolat: A Magyarországon élő roma származású magyar állampolgárok nem egyszer kerülnek olyan helyzetbe, amikor a bőrszínük miatt hátrányos megkülönböztetés éri őket, ezért is tartom fontosnak, ezért is kérem tisztelettel dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Urat, hogy Zsiga Katalin ügyében – akár karöltve a rendőrséggel a tekintetben, hogy jog- és szakszerű volt-e az eljárásuk, amíg Debrecenben megtette az ügyészségen a feljelentését a volt rendőrnő, hogyan alakultak a fegyelmi ügyek – tartsanak egy részletes, a kérdéseimet is megválaszoló sajtótájékoztatót!

Véleményem szerint ezt várja el Önöktől a Magyarországon élő cigány származású magyarok nagy többsége Zsiga Katalin ügyében!

(Ez a jegyzet – mint ahogy az itt megjelenő összes publicisztikai írás – a szerző véleményét tükrözi.)

Horváth Ferenc írásai itt olvashatók: 800 .

Ha fontosnak tartod, hogy a Debreciner folytathassa a munkáját, akkor támogasd! Rajtad múlik!

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.