Tanácsnok lesz a búcsúzó debreceni alpolgármester – Papp Lászlót négy helyettese segíti

Részben új, ám kibővült városvezetés irányítja mától Debrecent.

Senkit sem hagyunk az út szélén mondta Orbán Viktor. Ez a tétel természetesen Debrecenre is érvényes. Nem először fordul elő, hogy a városvezetésből távozó alpolgármester munkájára új önkormányzati megbízatásban (is) számít a kormányzó párt.

Mint azt júniusban megírtuk, Komolay Szabolcs alpolgármesterről már akkor azok a hírek szivárogtak a városházáról, hogy a polgármester nem kíván tovább együtt dolgozni vele, mint helyettesével. Most hát Komolay Szabolcs eddigi alpolgármester és továbbra is fideszes közgyűlési tag tanácsnoki szerepet kap. Papp László polgármester előterjesztése e szavakkal kínálja Komolayt a képviselő-testületnek: „Javasolom, hogy a debreceni oktatási intézmények közötti kapcsolatok koordinálásáért felelős tanácsnoknak Komolay Szabolcs képviselőt válassza meg a Közgyűlés, aki korábban igazgatóhelyettesként, valamint a 2014-2019 közötti ciklus szociális, köznevelési és gyermekjóléti, kulturális feladataival, továbbá az ágazathoz kapcsolódó civilkapcsolatok ügyeivel összefüggő koordinációért, valamint az önkormányzat diák- és tömegsporttal kapcsolatos feladatainak megvalósításával kapcsolatos ellenőrzési és felügyeleti feladataiért felelős alpolgármestereként széleskörű rálátással bír ezen területre.”

Komolay Szabolcs
Koppányi Szabolcs

Két korábbi alpolgármester, Barcsa Lajos és Széles Diána marad a posztján, hozzájuk csatlakozik a képviselő-testület fideszes frakciójának eddigi vezetője, Balázs Ákos (akinek a helyére a képviselőcsoport élén Papp Viktor lép), illetve nem képviselőként, mint külsős főállású alpolgármester csatlakozik hozzájuk negyedikként Puskás István.

Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, módosítani kell a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet – erről is tárgyal ma a város közgyűlése. (Az SZMSZ-nek olyan módosításáról nincs előterjesztés, hogy változzanak a frakciók alakításának szabályai.)

Papp László polgármester javaslata szerint az alpolgármesterek az alábbi feladatmegosztás szerint vesznek részt az önkormányzati munkában:

Balázs Ákos feladatkörébe tartozik majd az önkormányzat városüzemeltetési és intézmény-felújítási, valamint környezetvédelmi feladataival, továbbá ezekhez kapcsolódóan a települési kapcsolatok kiépítésével és városüzemeltetési együttműködések kialakításával összefüggő ügyek irányítása és koordinálása. (Ilyen feladatkörű alpolgármester eddig nem volt Debrecenben.)

Barcsa Lajos látja majd el az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos, valamint a gazdaságfejlesztési feladatokat. Irányítja a város gazdasági regionális szerepköréből adódó kormányzati szintű együttműködések előkészítését és koordinálását, az önkormányzat más településekkel kialakítandó gazdaságfejlesztési együttműködését, és felügyeli az önkormányzat közneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatainak megvalósítását.

Puskás István feladatkörébe tartozik 2020. január 1-től az önkormányzat kulturális feladataival kapcsolatos irányítás és koordináció, valamint az egyházakkal való kapcsolattartás.

Széles Diána irányítja majd az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, ifjúsági, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint szociális ügyekkel, továbbá a társadalmi és civil kapcsolataival összefüggő feladatait.

Papp Viktor, Balázs Ákos, Papp László, Széles Diána, Puskás István és Barcsa Lajos
facebook.com/drpappl

Az alpolgármesterek megválasztásáról szóló előterjesztésben így szerepel a négy politikus bemutatása:

Balázs Ákos 1998 óta Józsa önkormányzati képviselőjeként folyamatosan tagja a debreceni képviselő-testületnek és elnöke a Józsai Településrészi Önkormányzatnak. Az Új Főnix Tervnek köszönhetően Józsa településrész dinamikusan fejlődik, a lakosságszám is növekedett az elmúlt években, melyben nagy szerepe volt eredményesen végzett képviselői munkájának. A 2014-2019 közötti ciklusban a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjeként, az Ügyrendi Bizottság alelnökeként és a Tulajdonosi Bizottság elnökeként dolgozott. Művelődési és felnőttképzési menedzser képzettséget szerzett a Debreceni Egyetemen. Elnöke a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) nevű, országos lefedettséggel működő szervezetnek, melynek alapszabályában deklarált alapvető célja szakmai dialógus és együttműködés létrehozása országhatárokon belüli és azokon kívüli oktatási, foglalkoztatási szervezetekkel, valamint szociális partnerekkel, annak elősegítése érdekében, hogy az alapkészségek és kompetenciák, az életen át tartó tanulás lehetőségei mindenki számára elérhetőek legyenek. Balázs Ákos részére fontos a környezettudatosság, célja, hogy a debreceni emberek egyre szebb, rendezettebb és tisztább városi környezetben élhessenek.

Barcsa Lajos jogász, 2006-2008 között ügyvédjelöltként dolgozott, elsősorban polgári joggal és társasági joggal foglalkozott. 2008-2014 között köztisztviselő volt a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségénél. Jelentős vezetői tapasztalattal rendelkezik, hiszen 2009-től a jogi osztály irányítójaként a regionális igazgató helyettese, majd 2010-től a megyei hatóság igazgatója volt. Vezetőként nagy gyakorlatot szerzett a költségvetési szervek gazdálkodását érintően. 2011-ben jogi szakvizsgát tett. 2012-ben kiemelkedő munkájának elismeréseként “Fogyasztóvédelemért” díjban részesült. Angol nyelvből felsőfokú szakmai nyelvvizsgával, német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, valamint European Business Law szakirányú egyetemi végzettséget is szerzett. A 2014-2019. közötti ciklusban az önkormányzat gazdálkodásával, a pénzügyi folyamatok kontrolljával kapcsolatos feladatokat koordináló, az önkormányzat vagyongazdálkodási, városüzemeltetési, és intézmény-felújítási feladatait irányító alpolgármesterként dolgozott. Vezetésével a város kiváló kapcsolatot alakított ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel. A beruházások ösztönzésének is köszönhetően a város iparűzési adóbevétele az előző önkormányzati ciklusban 50 százalékkal nőtt. Több, mint 600 milliárd forint értékű beruházás érkezett az elmúlt 5 évben a városba és 6200 új munkahely létrehozását jelentették be a piaci szereplők.

Puskás István 1996-ban magyar–történelem szakos tanárként végzett, majd 1998-ban olasz nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett. Olasz és angol nyelven beszél. 2005-től a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Olasz Tanszékén tanársegéd, majd 2017-től egyetemi docens. 2017 tavaszán nevezték ki a Római Magyar Akadémia igazgatójának. Kiemelkedő szerepet játszott többek között a 2007-es debreceni Leonardo-tárlat, valamint a velencei biennále magyar részvételének koordinálásában. Feladata lesz, hogy Debrecen regionális gazdasági szerepkörének megerősítését követően városunk a kulturális élet területén is jelentős nemzetközi központtá váljon. Ennek érdekében cél az, hogy a nemzetközi kulturális élet meghatározó szereplői egyre nagyobb számban legyenek jelen Debrecenben és a város jelentős kulturális értékeit minél többen megismerjék Európában. Kiemelten fontosnak tartja a különböző felekezetek, egyházak, egyházi szervezetek harmonikus együttműködését és annak koordinációját. Puskás István nemzetközi kapcsolataival és tapasztalataival hozzájárul majd a város kulturális dimenzióváltásra irányuló törekvéseinek megvalósításához.

Széles Diána 2005-ben jogász végzettséget szerzett. Felsőfokú angol szóbeli nyelvvizsgával rendelkezik. 2006 óta önkormányzati képviselő, 2006-2010. között a Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság munkájában vett részt. A 2010-2014 közötti ciklusban a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjeként, az Ügyrendi Bizottság elnökeként és a Tulajdonosi Bizottság tagjaként dolgozott. A képviselői munkája során aktív kapcsolatot épített ki több civil szervezettel, és társadalmi partnerrel. 2008 óta foglalkozik európai uniós pályázatok menedzsmentjével és projektfejlesztéssel, ahol számos pályázatban projektvezetői tapasztalatokat szerzett. 2014-2019. közötti ciklusban a társadalmi-, civil-, és települési kapcsolatokkal összefüggő, valamint ifjúságpolitikai, egészségügyi és turisztikai feladatokért felelős alpolgármesterként segítette munkámat. Az elmúlt öt évben sikeresen vett részt számos olyan fejlesztés megvalósításában, melyek eredményeként Debrecen városa dinamikusan fejlődő, gazdaságilag gyarapodó település lett. Több, mint 20 civil szervezettel együtt közreműködött a Debreceni Karitatív Testület létrehozatalában, mely egyedülálló kezdeményezésnek számít az országban. Kiemelt ügyként kezeli az egészségügyi prevenciót, melynek keretében a Holnapom Egyesülettel közösen a középiskolás lányok körében felvilágosító tevékenységet végzett a mellrák megelőzése érdekében, valamint a fiatalok egészségi állapotát felmérő komplex egészségügyi szűrőprogram kidolgozásában részt vett. A szakterületéhez tartozó turizmus területén évről évre kiemelkedő eredményeket ér el Debrecen. Idén volt 50 éves a Debreceni Virágkarnevál, mely Magyarország egyik legnagyobb rendezvény-sorozatává nőtte ki magát. A város idegenforgalmi adóbevétele és az itt töltött vendégéjszakák száma csaknem a duplájára nőtt az elmúlt 5 évben.

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.