„Az akkumulátor fogalom alatt nem mindenki ugyanazt érti” - Újfent elutasították a Miakö által beadott népszavazási kérdéseket

Papírforma szerint újra egyhangúan megtagadta a debreceni helyi választási bizottság a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület nemrégiben benyújtott öt kérdését. Ezúttal fogalomzavarra és pontatlanságra hivatkoztak a döntéshozók.
Miklovicz-Nyikos Mónika

A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (Miakö) által benyújtott népszavazási kérdésekről június 29-én (csütörtökön) döntött Debrecen helyi választási bizottsága (HVB).
Kovács Tibor József HVB-elnök mindenekelőtt fontosnak tartotta elmondani, milyen szempontokat vesznek figyelembe, amikor népszavazási kérdésekről döntenek. Egyrészt vizsgálniuk kell azt, hogy az adott kérdéskör a debreceni képviselő-testület hatásköre alá tartozik-e. Másrészt fontos, hogy a beadott kérdés megfeleljen az egyértelműség követelményeinek, amelyet vizsgálni kell a jogalkotó (ami jelen esetben a képviselő-testület), valamint a szavazatot leadó állampolgár szempontjából. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárnak tudnia kell, milyen jogi hatása lesz a leadott szavazatának. Ezeken felül pedig figyelembe kell venni az alkotmányos jogokat, hogy ne beszélhessünk olyan sérelemről, ami például a vállalkozót érinti.

Első kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy akkumulátor gyártással foglalkozó üzemet Debrecen 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti belterületének határától számított tizenöt kilométeren belül ne lehessen létesíteni Debrecen közigazgatási területén?”

A Miakö első kérdésével kapcsolatban Kovács Tibor József arra hívta fel a figyelmet, hogy az nem a képviselő-testület, hanem a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, ezért már eleve el kell utasítani. Az egyértelműség kapcsán is voltak aggályai, mint mondta, jogalkotói szempontból azért, mert nem a testület hatáskörébe tartozik – ismételte –, ezért kizárt, hogy erről dönthessen a jelenlévő bizottság. Állampolgári oldalról sem tartotta egyértelműnek a kérdést, hiszen „az akkumulátor, mint fogalom több vonatkozásában vethet fel értelmezést, tehát nem feltétlenül mindenki ugyanazt érti az akkumulátor fogalom alatt” – magyarázta. Indoklását még kiegészítette azzal, hogy az alapjogot is sérti a kérdés, hiszen a vállalkozás szabadságát korlátozza.

Miklovicz-Nyikos Mónika

Második kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy akkumulátorkatódanyag-gyártással foglalkozó üzemet Debrecen 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti belterületének határától számított tizenöt kilométeren belül ne lehessen létesíteni Debrecen közigazgatási területén?”

A HVB elnöke a második kérdés vizsgálatakor is hasonló aggályokat fogalmazott meg. Kiemelte, hogy itt az „akkumulátor” szó helyett az „akkumulátorkatódanyag” szó szerepel, ami szerinte szintén egy olyan fogalom, ami nem egyértelmű. A jobbján ülő Kovács Zoltán Péter bizottsági tag hozzátette, hogy a „kérdés feltevője sem tudja, hogy mi az, hogy hatóanyag, és hogy azok közül melyikre gondol”.

Harmadik kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata határozatlan idejű építési tilalmat rendeljen el a 489/31 hrsz.-ú területre (CATL tulajdonában lévő területtől nyugati irányban elhelyezkedő, önkormányzat által megvásárolt ipari terület) természet veszélyeztetettség megelőzése céljából?”

A harmadik kérdést Kovács Tibor József úgy értelmezte, hogy egy terület korlátozását szeretné előírni. Elmondta, az önkormányzatnak arra van lehetősége, hogy legfeljebb három évig változtatási tilalmat rendeljen el a területre, és vannak olyan korlátozások is, amelyek legfeljebb egy évre vonatkoznak. A Miakö harmadik kérdése „határozatlan idejű” építési tilalomról szól, azt pedig a fentiek alapján nem rendelheti el az önkormányzat. Az előbbiek ismertetését követően a megfogalmazás pontatlanságára (az építési tilalom és a határozatlan idejűség kapcsán) hivatkozva tagadta meg a népszavazási kérdés hitelesítését.

A CATL kínai akkumulátorgyár debreceni ügyeiről itt olvashatod a Debreciner cikkeit.

Negyedik kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata határozatlan idejű építési tilalmat rendeljen el a 489/32 hrsz.-ú területre (CATL tulajdonában lévő területtől nyugatra eső ipari terület) természet veszélyeztetettség megelőzése céljából?”

Ötödik kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata határozatlan idejű építési tilalmat rendeljen el a 489/33 hrsz.-ú területre (CATL tulajdonában lévő területtől nyugati irányban elhelyezkedő, önkormányzat által megvásárolt ipari terület) természet veszélyeztetettség megelőzése céljából?”

Az utolsó két kérdés csak helyrajzi számában tért el a harmadiktól, így ezek megtagadásának részletes indoklását nem tartotta szükségesnek a helyi választási bizottság elnöke.

Oroszné Róka Ilona és Lövei-Szabó Cintia a Miakö képviseletében volt jelen
Miklovicz-Nyikos Mónika

Az ülést követően megkérdeztük a Miakö két megjelent tagját: Lövei-Szabó Cintiát és Oroszné Róka Ilonát (alelnök), hogyan értékelik a történteket. Elmondták, hogy számítottak az eredményre. Az előző döntések ismeretében jogászok segítségével igyekeztek kiküszöbölni azokat a hibákat, amelyek korábban felmerültek. Hozzátették, hogy a mostani döntéssel nem értenek egyet, miután megkapják az írásos határozatot, bírósági felülvizsgálatot fognak kérni. Kiemelték még azt, hogy Kovács Zoltán Péter olyan kijelentést tett a „hatóanyag” kifejezéssel kapcsolatban, hogy a „kérdés feltevője sem tudja, hogy mi az, hogy hatóanyag”. Nem értik, mi alapján feltételez ilyet a választási bizottság tagja, ráadásul a kifogásolt szó nem is szerepelt az öt beadott kérdésben: „Olyan emberek döntik el a kérdések népszavazásra bocsátását, akik vagy nem tudnak értelmezve olvasni, vagy el sem olvasták a kérdéseket” – mondta Oroszné Róka Ilona.

Miklovicz-Nyikos Mónika

Az akkumulátorgyárral kapcsolatban az alábbi hat újabb népszavazási kérdést nyújtotta be a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesülete.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata ne kezdeményezzen kisajátítási eljárást a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított Debrecen Déli Ipari Park bővítése céljából?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata ne kezdeményezzen adásvételt a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított Debrecen Déli Ipari Park bővítése céljából?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata ne kezdeményezzen termőföldi kisajátítást vasúti pálya létesítése céljából?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata ne kezdeményezzen termőföld adásvételt vasúti pálya létesítése céljából?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata ne kezdeményezzen termőföldi kisajátítást a 106-os vasútvonal áthelyezése céljából?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata ne kezdeményezzen termőföld adásvételt a 106-os vasútvonal áthelyezése céljából?”

Ha fontosnak tartod, hogy a Debreciner folytathassa a munkáját, akkor támogasd! Rajtad múlik!

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.