Az üzlet beindult, a közérdekű adatokat azonban csak pénzért adják ki titoktartás mellett - Kutyák a halálsoron 4.

Említettük már az egyeki gyepmesteri telepet, ideje részleteiben is bemutatni ezt a helyet, amiről élesen megoszlanak a vélemények. Vannak, akik mintatelepnek tartják, míg mások egyenesen halálgyárnak bélyegzik. Mi lehet az oka ennek a kettősségnek?

Egy települési önkormányzat kötelességei közé tartozik többek között az is, hogy gondoskodjon a belterületén a kóbor állatok befogásáról, ha kell, erre a feladatra szerződést kössön valamely szervezettel, vállalkozással, esetleg létesítsen saját területen ebrendészeti vagy gyepmesteri telepet. Az a cél, hogy a kóbor kutyák eltűnjenek a közterületekről. Arról ritkán esik szó, mi történik befogásuk után, s arról sem nagyon, hogy miért termelődik újra a kóbor kutyák tömege. A gyepmesteri, ebrendészeti tevékenységekért kapott pénzekkel nem mindenki tud elszámolni, vagy nem is akar, pedig igen jelentős összegekről beszélhetünk egy-egy kevésbé tehetős település esetében is. De miért éri meg egy önkormányzatnak olykor sokadmagával leszerződnie vagy egy vállalkozónak ebrendészeti tevékenységet folytatni? Valóban tele lenne az ország és benne Hajdú-Bihar megye ilyen sok kutyaszerető emberrel? A gondok sora Magyarország szinte minden települését érinti, s rengeteg kutyát. Róluk szól 7 részes cikksorozatunk. S miért ez a cím? Az állatvédők, kutyamentők halálsornak nevezik azokat a gyepmesteri kenneleket, ahol a kutyák arra várnak, hogy megkapják-e a kegyelmet egy örökbefogadó személyében, vagy jön a végzetes injekció, kinek előbb, kinek később.

Törő Vanda

Mint az ország más területein, úgy Hajdú-Bihar megyében is igyekeznek minden településen megoldani a kóbor kutyák kérdését, folyamatosan kérik a kormányhivataltól saját ebrendészeti telep létesítésére az engedélyeket ( Biharkeresztes, Pocsaj), vagy szerződnek máshol található telepekkel (Hortobágy, Nyíradony, Polgár). Így találkozhatunk Egyek nevével. Az alig több mint 5000 lelket számláló településen 2014-15-ben közel 50 millió forintból építettek gyepmesteri telepet „Esélyt az állatoknak” Gyepmesteri Telep létesítése projektcímmel.

Az Európai Unió támogatásával - A belügyminiszter is díjazta

Törő Vanda
„2011-ben egy iskolába igyekvő kislányt összeharapdált egy kutyafalka” - mesélte Miluczky Attila, Egyek nagyközség polgármestere. Ahogyan visszaemlékszik, akkor mindenki a polgármestert okolta a kialakult helyzet miatt, ezért megoldást kellett találni. Ezek után egy tatárszentgyörgyi vállalkozóval próbálták megoldani ezt a problémát, sikertelenül. Ezért 2013-ban 4 partner adott be pályázatot gyepmesteri telep létrehozására: a Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület Egyek, Tiszacsege és Tiszadorogma önkormányzataival együtt.

Még ebben az évben zajlott az ebrendészek kiképzése a LEADER EMVA pályázat keretén belül. 2014 októberében megérkezett a támogatói okirat, majd karácsony előtt megkezdődtek a munkálatok. 2015. áprilisra bár befejeződött 2 ütemben a gyepmesteri telep építése, még ennek az évnek a szeptemberében rendkívüli testületi ülés foglalkozott a telep hiányosságaival.

Soltész Gábor egyeki önkormányzati képviselő jelezte az ülésen, hogy voltak hiányosságok a telepen (a jegyzőkönyvet idézzük): „Áram továbbra sincs, ez már a telep működését nagyban befolyásoló tényező. Az a 24 hiba, amit az átadás-átvételnél jeleztek, a kivitelező még nem jelzett vissza. Ezeket ki kellene javítani. A kennelben a beton ugyanúgy szét van repedve. A vízóra aknák folyamatosan tele vannak vízzel. Folyamatosan csorog a talajvíz az aknába. A feleslegesen elvégzett munkát most korrigálják. Ez a munka azért nem feleslegesen volt elvégezve, mert akkor nem adták volna ki rá a használatbavételi engedélyt és akkor nem tudták volna elszámolni a pályázat keretén belül, mert kicsúsztak volna a határidőből és bukott volna a település 50 millió Ft-ot” - folytatta Soltész Gábor képviselő a hivatalos jegyzőkönyv tanúsága szerint. Ezek után 2015-2016-ban zajlott közmunkaprogram keretén belül a térkövezés és a kennelsorok bővítése (további 15 568 362 forint). Egyeken jelentős volt a munkanélküliség 2011-ben, és a közfoglalkoztatási programok révén az önkormányzat a legnagyobb munkáltatója azoknak az embereknek, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek.

Ha Egyek honlapját megnézzük, ott nem találni semmilyen információt a - többek között Európai Unió által finanszírozott - gyepmesteri telep építéséről szóló pályázatról. És bár a gyepmesteri telep pályázatához és működésével kapcsolatos dokumentumokhoz nagyon nehezen lehet hozzáférni, 2019-ben Egyek - mint szolgáltató önkormányzat - mégis díjat kapott Pintér Sándor belügyminisztertől többek között a gyepmesteri telep miatt is.

Szerződések garmadája

2015-ben, bár igen sok volt a hiányosság a telepen, mégis megkezdte működését. Akkor még csak 3 településről fogadtak kutyákat, 2016-ban ez a szám már 7 településre növekedett, majd 2017-ben 17 településre, 2018-ban pedig 31-re. A beérkezett kutyáknak - a nyilvántartás szerint - közel a fele Egyekről került be a telepre. 2018-ig bezárólag 36 településről szállítottak kutyákat a gyepmesteri telepre. Miluczky Attilától megtudtuk, hogy jelenleg 30-40 közöttire tehető azon települések száma, amelyekkel szerződésben állnak, és amelyek számára ez a telep jelenti az egyetlen megoldást a kóbor kutya problémára.

A telep mindössze 61 férőhellyel rendelkezik. Miluczky Attila polgármester egy 2015-ben tartott képviselő-testületi ülésen határozottan kijelentette, hogy az egyik vezérelv, hogy soha nem lehet teltház. Több civil állatvédő is megerősítette (többek között Tar Ágnes Balmazújvárosból), hogy mindig van(nak) szabad kennel(ek). Ezt mi is tapasztaltuk mindkét telepi látogatásunkkor. Ugyanakkor 36 településről (61 férőhelyre) érkező kutyák tömegénél megfogalmazódik a kérdés: mi történik ezzel a sok kutyával?

Miluczky Attila úgy látja, két verzió létezik, ahogyan a kóbor kutya kérdést igyekeznek megoldani ma az országban. Vannak helyek, ahol kialakítanak egy gyepmesteri telepet elrejtve a falu szélén, és ott valóban különösebb válogatás nélkül elaltatják ezeket a kutyákat. Az eutanáziát pedig olykor nem szakember végzi. Ugyanakkor a teltházzal üzemelő menhelyek működtetői részéréről „álságos magatartásnak” tartja, ha úgy vélik, megoldották a problémát. Ő egy köztes megoldásban gondolkodott, amikor nem pusztán begyűjtik a kutyákat és elaltatják őket, hanem törekednek arra, hogy minél több kutya kerülhessen gazdához.

Számít az ár

A települési önkormányzatok számára az egyeki szolgáltatás népszerűsége többek között abban rejlik, hogy igyekszik a versenytársainál olcsóbban megoldani a kóbor kutyák elszállítását. Polgáron például 2015-ben még a Szabolcs-Factum Kft. látta el a kóbor kutyák begyűjtését 14 500 forint+ÁFA/kutya áron és 135 forint+ÁFA/km kiszállási díjért. Brieger Sándor polgári közterület-felügyelő a szolgáltatóváltásukat a kedvezőbb pénzügyi feltételekkel indokolta. Ugyanis az egyeki önkormányzat 2016-ban és 2017-ben (összesen 109 kutyát jelentett a hivatalos, 2018-as beszámoló szerint) 6300 forint+ÁFA/kutya áron szállította el a kóbor kutyákat Polgár területéről (=686 700 forint+ÁFA+kiszállási díj). 2018-ban a KSH népességi adatai szerint állapította meg 50 Ft/lakossal számolva 402 350 forintban a gyepmesteri feladatok ellátását. Ha ezt az összeget túllépi a befogott kóbor kutyák számából adódó összesítés, akkor lép életbe a 8000 illetve 10000 forint/kutya fizetség az éves költségen felül. Plusz a kiszállás díja és a szállítási költség…

Kunmadarasnak így számláztak

Közérdekű adatokért jelentős „költségtérítés”?

Egyek Nagyközség Önkormányzatához adatigénylést adtunk be a gyepmesteri telepre vonatkozó nyilvántartásokkal kapcsolatban, ám igen hamar falakba ütköztünk. Miluczky Attila polgármester nemcsak késve reagált igényléseinkre, de válaszaiban különböző indokokra hivatkozva megtagadta az adatok elküldését.

Az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a PCAS (Ébredő Bolygó Alapítványon keresztül) által 2018-ban közösen benyújtott közérdekű adatigénylésért Egyek polgármestere 138 905 + 5000 forintot állapított meg ellenösszegként, valamint kötelezte volna a feleket titoktartási nyilatkozat aláírására.

Ugyanezt az összeget határozta meg a Transparency International Magyarország által benyújtott adatigénylésre is, azaz összesen 143 905 forintot.

Miluczky Attila telefonban elárulta, hogy az önkormányzatukhoz eddig csak és kizárólag a gyepmesteri telep működésével kapcsolatban érkezett adatigénylés. Azért van költsége, mert a települési internetes oldalon fent lévő nyilvános adatokon túl komoly munkát igényel a részletesebb, mélyebb dokumentumok összeszedése. A polgármester hangsúlyozta, hogy nagyon sok munkájuk és energiájuk van abban, hogy megfelelően működjön a gyepmesteri telep, és ezt az értéket meg akarják védeni, hogy ne lehetetlenüljön el a működésük, ezért kérik a titoktartási nyilatkozatot.

Kérdéseket tettünk fel a gyepmesteri telep Facebook-oldalán is, ahol Száli László gyepmester először azt ígérte, hogy válaszol, majd arra hivatkozott, hogy csak az üzemeltető adhat válaszokat, ezért forduljunk az önkormányzathoz.

A gyepmesteri telep létrehozása és működtetése körüli teendőket önkormányzati dolgozók végezték, a beszámoló szerint pedig ez nem jelentett többlet költséget. Ugyanitt olvasható, hogy a nyilvántartások rendben vannak. Kérdésként fogalmazódik meg: ha a telepen minden nyilvántartást a törvények szerint vezetnek, valamint a telep létrehozásával és működtetésével kapcsolatos rengeteg munka nem jelentett plusz kiadást az önkormányzat részére, akkor egy közérdekű adatigénylésért miért kérnek el ekkora összeget arra hivatkozva, hogy az adatok összegyűjtése sok munkával jár? A Transparency International Magyarország még vizsgálja, miként lehetne jogorvoslattal élni.
Törő Vanda

Adatigényléseink során egyébként több furcsasággal is találkoztunk. Bojt község önkormányzatának egyik munkatársa bevallottan figyelmen kívül hagyta adatigénylésünket, gyermeki csodálkozással kérdezte, hogy válaszoljanak-e. Váncsod községet többször is fel kellett hívni, mert valahogy soha senki nem tudott az adatigénylésről, vagy éppen elkeveredett (nem érkeztek meg ennek ellenére sem az augusztus 30-án kért adatok).

Miután az egyeki önkormányzathoz benyújtott közérdekű adatigényléseink mind zátonyra futottak, a telep Facebook-oldalán található információkból, a nagyközség weboldaláról letölthető hivatalos beszámolókból, civil állatvédő szervezetektől és más, az egyeki gyepmesteri szolgáltatásokra igényt tartó önkormányzatoktól kapott adatokból dolgoztunk.

Tágas és rendezett az egyeki gyepmesteri telep udvara
Törő Vanda

A 2018-as hivatalos beszámolóból kitűnik, milyen kifizetődő tevékenységnek bizonyult Egyek számára a gyepmesteri feladatok ellátása, hiszen a tavalyi évben a kiadások összege 6 937 161 forint volt, míg a bevételeké 11 352 271 forint. Tehát a különbözet 4 415 110 forint pozitívum. Mindezt egy olyan országban éri el egy gyepmesteri telep, ahol szinte kivétel nélkül az összes állatvédelmi szervezet anyagi gondokkal küzd, mondhatni, egyik napról a másikra élnek, sokszor külföldi támogató szervezetekre utalva.

További furcsaságot találhatunk a befogott ebek elszámolásában is. A 2018-as beszámoló szerint 32 kennel van, 61 férőhellyel. A 2017-ben készített beszámoló szerint még csak 28 kennel volt, de ugyanúgy 61 férőhellyel. Amikor ott jártunk, nekünk úgy tűnt, hogy bizonyos kenneleket két részre osztottak, hogy ezáltal is több kutyát tudjanak elhelyezni. Csak az első két kennelben volt legalább 10 kutya összesen (szeptember 14-i látogatás). 2015. augusztus 28-tól 2017. december 31-ig 775 kutya került be a telepre, míg a nyilvántartás szerint 2015. augusztus 28-tól 2018. december 31-ig már ez a szám 1428 volt, ami azt jelenti, hogy 1 év alatt duplájára nőtt a telepre került kutyák száma. Természetesen, ahogy egyre több település veszi igénybe az egyeki gyepmesteri telep szolgáltatásait, úgy egyre több kutya fordul meg a telepen.

Törő Vanda

A beszámolókban nem esik szó az örökbeadott kutyák számáról, csak arról, hogy közülük a telepen 2017-ben 2 kan kutyát ivartalanítottak, míg 2018-ban 4 kan kutyát. Kérdés: ha a szuka kutyák hozzák világra a nem kívánt almokat, miért kan kutyákat ivartalanítottak? A gyepmesteri telep Facebook-oldalán azt írják hozzászólásban, hogy a szuka kutyák ivartalanítására náluk nincs mód, ezt később nekünk is megerősítette a gyepmesteri telep egyik munkatársa, valamint több civil állatvédő is. Se az egyeki gyepmesteri telep hivatalos beszámolóiban szereplő számadatok, se a Facebookra feltöltött gazdás kutyák képeinek száma nem tűnik megbízhatónak, és mivel a szerződött települések jelentős része nem vezet jegyzőkönyvet az elszállított kutyákról, így nincs valódi, megbízható adathalmaz a kezünkben.

Az állatvédő egyesületek adományokból tudnak menteni, így tehermentesítik más hasonló intézmények mellett az egyeki gyepmesteri telepet is, ami viszont önkormányzati intézmény, jelentős pluszbevétellel. De mennyire is működik ez az önkormányzati intézmény szabályosan?

(folytatása következik)

- A cikk a Transparency International Magyarország Alapítvány oknyomozó újságírói mentorprogramjának keretében készült. -

xxx

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.