SZÓ SZERINT

A Magyarország területén létesülő akkumulátorgyárak tevékenysége nem csak Magyarország belügye

„A vegyiüzemek károsanyag-kibocsátásának kitett közösség részeként mi, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület tagjai az erőforrásokhoz és lehetőségeinkhez mérten minden lehetséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük egészségünket és lakóhelyünket, valamint felderítjük az élelmiszerbiztonságot is érintő problémákat. Célunk az, hogy részt vegyünk az ellenőrzésben és a döntéshozatalban, amely figyelembe veszi a civilek érdekeit.”
Koppányi Szabolcs

Közleményt és ahhoz kapcsolódó háttéranyagot adott ki ma a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (Miakö) az akkumulátoripari beruházásokról és a globális környezetvédelem fontosságáról.

A két dokumentumot alább teljes terjedelmében megjelentetjük.

A Mikepércsi Anyák közleménye

Hangsúlyozzuk a globális környezetvédelem fontosságát és a közösségi részvétel jelentőségét. Aktívan dolgozunk azért, hogy a közös párbeszéd megvalósuljon a beruházók és köztünk a társadalmi érdekérvényesítés okán, a kommunikáció pedig nyílt és az EU irányelveknek megfelelően átlátható legyen, az információkhoz való hozzáférés pedig ellenőrzötten is biztosítottá váljon.

Kérjük, hogy a környezetvédelmi hatóság a debreceni déli ipari park üzemeinek egészségügyi hatásait részletesen vizsgálja ki, mert a felsőküszöbértékű károsanyag kibocsátás határéték alatt tartva is közvetlen fenyegetést jelent az érintett lakosság számára. A környezeti terhelés tény, amit a kockázatokra való tekintettel számszerűsíthetővé kell tenni a felmerülő aggályok miatt.

A Miakö továbbra is aggodalommal figyeli Magyarország kormányának akkumulátor-nagyhatalmi törekvéseit. A Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia következtében gombamód szaporodó ázsiai beruházások gazdasági fejlődést ígérnek, ugyanakkor hivatalosan nem kimondott környezeti kihívásokat és lakossági aggodalmakat is felvetnek, különös tekintettel a magyar családokat érintő életszínvonalbeli minőségromlásra. Ezeket a kockázatokat a kormánynak kötelessége felmérni és kezelnie is kell!

Nemrégiben Wang Wenbin, Kína külügyminisztériumi szóvivője fontos kérdésekre hívta fel a figyelmet, amikor kijelentette: nem lehet hagyni, hogy a környezetszennyezés globális problémáját önző módon hagyja figyelmen kívül Japán. A Debrecenbe tervezett CATL akkumulátoripari beruházás kapcsán felmerülő kérdések is hasonló globális szempontokat vetnek fel. A vegyi anyagokból eredő környezeti és egészségügyi kihívásokat csak közös erőfeszítésekkel lehet megoldani. Ez mindannyiunk közös érdeke.

Kínának üzenjük: AZONNAL ABBA KELL HAGYNIA, HOGY ÖNZŐ MÓDON KITESZI MAGYARORSZÁGOT A RÁKKELTŐ VEGYI SZENNYEZŐDÉSEK KOCKÁZATÁNAK. NE HAGYJUK, HOGY MAGYARORSZÁG VIZE KÍNA SZÉGYENFOLTJA LEGYEN!

Egyesületünk konkrét válaszokra vár Debrecen önkormányzatától és a CATL-től, hogy az egészségügyi problémák felmerülése esetén ki vállal felelősséget az emberekért, a családokért. Mindemellett továbbra is követeljük a beruházások átláthatóságát, ami mindezidáig nem valósult meg.

Videóüzenettel is készültünk, mely itt tekinthető meg:

Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület

A magyarországi akkumulátor-nagyhatalmi törekvés lesz Európa Fukushimája?

Az elmúlt években Magyarország határozott lépéseket tett az akkumulátor-nagyhatalommá válás területén. Azonban a beígért növekvő gazdasági fejlődés és technológiai előrelépés mögött rejtőző környezeti kihívásokat és aggodalmakat nehéz figyelmen kívül hagyni, kiemelten az iparági tevékenységből adódó, nyilvánvaló életszínvonalbeli minőségromlás okán. A kínai külügyminisztérium szóvívőjének, Wang Wenbinnek nemrégiben elhangzott kijelentése – miszerint Japánnak abba kell hagynia, hogy önző módon a világot nukleáris szennyezés veszélyének tegye ki, illetve nem lehet hagyni, hogy Fukushima vize Japán szégyene legyen – felkavarta a kedélyeket a hazánk területén történő akkumulátorgyárak létesítését határozottan elutasítók körében.

Wang Wenbin rámutatott, hogy a Fukushimából származó nukleáris szennyezett víz kibocsátása nem csupán Japán belügye, hanem globális környezetvédelmi kérdés és a közös jövőnk ügye. Úgy véli, hogy Japán nem nyújt kielégítő válaszokat a nemzetközi közösség aggodalmai kapcsán a tengeri környezet, az élelmiszerbiztonság és a közegészségügy védelmét illetően, a felmerülő kockázatok kezelése pedig tele van bizonytalanságokkal.

A vízvédelem a felelősség politikájának alappillére

A szennyezett víz olyan kérdéskör, ami a Debrecenbe tervezett CATL-akkumulátorgyár kapcsán is középpontban van. A kínai CATL beruházása körül kialakult civil érdekérvényesítés rávilágít, hogy a környezeti hatások megfelelő feltérképezése, valamint az emberi jogok védelme mennyire fontos kérdés az élhető jövő garanciájaként.

Civil részvétel fontossága

Mi, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület az akkumulátoripari beruházások lehetséges környezeti hatásait és az egészségre gyakorolt következményeit értékeljük az országban már működő akkumulátorgyárak érintettjeivel, a további vegyiüzemek létesítését ellenzőkkel országos szövetséget tervezve. Hangsúlyozzuk a civil részvétel és a nyílt párbeszéd fontosságát, hiszen ahogyan az a CATL I. ütemének engedélyezése mentén is kirajzolódik, számos részlet nem került még napvilágra, az érdemi tájékoztatás hiányából adódóan.

A labda a kínai beruházónál pattog

Szervezetünk aggodalmai tisztázása érdekében a CATL közügyekért felelős vezetőjével, Szilágyi Balázzsal történt tárgyalása során nyilvános levelezésbe kezdett, ami bár korábban folyamatos volt, mára abbamaradt, hiszen egyesületünk 2023. június 29-i levelére még mindig nem érkezett válasz.

A környezetszennyezés halálos csapda lehet

Többek között tájékoztatást vártunk arról, hogy milyen egészségügyi hatásokkal számolhatunk a CATL-akkumulátorgyár károsanyag kibocsátása során, ugyanis a határérték alatt tartott kibocsátás is súlyos kockázatot jelent ránk nézve. A hatástanulmányban felsorolt anyagok listája alapján tételes választ kértünk. A környezetünkre gyakorolt hatások megértéséhez elengedhetetlen a vegyi anyagok ismerete, amelyekkel a szervezetünknek meg kell küzdenie a gyártási folyamatok beindulását követően. Jelenleg nincs dokumentáció arról, hogy a déli ipari parkban helyet kapó gyárklaszter tevékenysége során mely paraméterek bizonyítják majd a termelés során beálló egészségügyi állapotbeli romlást, mivel az okok összetettek és több tényezőtől is függhetnek.

Pálfordulásra megrendülő bizalom

A „köz” nélküli közmeghallgatások, a beruházók elzárkózása a válaszok nyújtásától, Debrecen polgármesterének, Papp Lászlónak az elutasító magatartása a beígért társadalmi egyeztetésre való invitálásra mind rávilágítanak a konstruktív párbeszédtől való elhatárolódásra. Mindezek mentén kirajzolódik, hogy a kínai akkumulátorgyártás sötét viharfelhőként árnyékot vet a transzparencia, a nemzetközi megállapodások és EU irányelvek, az emberi jogok és a demokratikus alapelvek fölé.

Gazdasági ambíciók és a fenntarthatóság kihívása

A vegyiüzemek károsanyag-kibocsátásának kitett közösség részeként mi, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület tagjai az erőforrásokhoz és lehetőségeinkhez mérten minden lehetséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük egészségünket és lakóhelyünket, valamint felderítjük az élelmiszerbiztonságot is érintő problémákat. Célunk az, hogy részt vegyünk az ellenőrzésben és a döntéshozatalban, amely figyelembe veszi a civilek érdekeit.

Meg kell őriznünk Magyarország nemzeti örökségét!

Úgy gondoljuk, hogy KÍNÁNAK AZONNAL ABBA KELL HAGYNIA, HOGY ÖNZŐ MÓDON KITESZI MAGYARORSZÁGOT A RÁKKELTŐ, VEGYI SZENNYEZŐDÉSEK KOCKÁZATÁNAK. NE HAGYJUK, HOGY MAGYARORSZÁG VIZE KÍNA SZÉGYENFOLTJA LEGYEN!

Egészségügyi problémák felmerülése esetén ki vállal felelősséget az emberekért? A CATL, a Semcorp vagy az EcoPro, az EVE, esetleg a német autógyárak?

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency) szerint a vegyi anyagok globális szintű termelési volumene 1950 és 2000 között több mint ötvenszeresére nőtt. Egyre nagyobb a károkozás veszélye, amelyet a vegyi anyagok jelenléte jelent a környezetre és az emberekre nézve. Megannyi egészségügyi probléma kockázata merül fel, így például légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri betegségek, allergia és rák. A vegyi anyagokra a gyermekek fejlődő szervezete és a krónikus betegségben szenvedők sokkal érzékenyebbek, mint mások, ráadásul nem minden vegyi anyag hatása jelentkezik azonnal.

A kínai rákos falvak sorsára juthatunk

Kínában számos olyan települést azonosítottak, ahol különféle ipari tevékenységek környezetszennyező hatása következtében a helyi lakosság magas rákos megbetegedési rátával küzd. A rákbetegségek gyakori típusai közé tartozik a tüdőrák, a gyomorrák, a bőrrák és a mellrák. Az úgynevezett „rákos falvak” kifejezéssel illeti számos külföldi hírportál azokat a helyeket, ahol a gyárak nagy mennyiségű szennyező anyagot bocsátanak ki a levegőbe, a vízbe és a talajba, melyek megjelenhetnek az élelmiszerekben is. E régiók problémája Kínában az elmúlt évtizedekben egyre súlyosbodott. Mindez annak köszönhető, hogy a kínai kormány az 1980-as években elindított egy erőteljes ipari fejlődési programot, amely nagymértékben növelte a gyárak számát. A kormány a környezetvédelemre kevés figyelmet fordított, ami pedig a szennyezés növekedéséhez vezetett.

A rákos falvak problémája súlyos társadalmi és egészségügyi kihívást jelent Kínában. A kínai kormány felismerte a problémát és számos intézkedést hozott a környezetvédelem javítására. Ezek az intézkedések azonban még nem hoztak átütő eredményt, és a rákos falvak problémája továbbra is fennáll. A gazdasági növekedés és az iparosítás nyomása miatt valószínű, hogy az elszennyeződő területek száma a jövőben tovább fog nőni. A kínai és a magyar kormány törekvései között kísérteties a hasonlóság ugye?! Vajon a debreceni déli ipari parkban zajló, „szigorú” feltételekhez szabott „zöld” ipari tevékenység is ennyire tragikus végkifejletbe fog torkollni a magyar környezetvédelem jelenlegi színvonalának fényében?

Mit bír még el a magyar egészségügy?

A kínai példa rámutat a gyors iparosodás és az elhanyagolt környezetvédelem következményeire, amelyek súlyos megbetegedésekhez és környezeti károkhoz vezettek.

Hazánk egészségügyi rendszere köztudottan megoldatlan problémákkal küzd és a Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia további nyomást gyakorolhat rá. Az egészségügy és az akkumulátor-nagyhatalmi törekvés összefüggéseinek vizsgálata létfontosságú lenne ahhoz, hogy minimalizálódjanak az egészségügyre nehezedő terhek, és biztosítva legyen a lakosság megfelelő ellátása. Jelenleg azonban hiányzik egy olyan átfogó stratégia, amely koordinálná ezt a folyamatot. Ez a hiányosság súlyos következményekkel járhat, hiszen még tovább csökkenhet az egészségügyi ellátás színvonala, és hosszabb várólistákkal is számolhatunk.

Nő a kitettségünk az esetleges katasztrófahelyzeteknek

Megkérdőjelezzük a környezetvédelmi hatósági engedélyek jogszerűségét és alaposságát, mivel azokban számos hibát találtunk. Céljaink között szerepel, hogy ezekre a hibákra rávilágítsunk a bíróságra benyújtott kereseti kérelmeken keresztül is. Véleményünk szerint a debreceni repülőtér közelsége jelentősen felerősíti a kockázati tényezőket. Annak ellenére, hogy a Wizz Air pilótái is rendszeresen végeznek gyakorló repüléseket a területen, a kiadott engedély nem tesz még csak említést sem a repülőtérrel kapcsolatos potenciális veszélyekről.

Eltusolt égbekiáltó problémák

Mindezek fényében felmerül a kérdés, hogy Magyarország képes lesz-e összeegyeztetni a gazdasági ambícióit a fennálló környezetvédelmi és egészségügyi kihívásokkal. A jövőbeni döntések és intézkedések kulcsfontosságúak lesznek ahhoz, hogy Magyarország elkerülje az Európa Fukushimájának címét, és valóban olyan fenntartható jövőt építsen, ami a magyar családoknak is kedvez.

Véget kell vetni az álzöld látszatintézkedéseknek

A CATL akkumulátoripari beruházás kapcsán felmerülő megválaszolatlan kérdések fókuszba helyezték a környezeti fenntarthatóság és az egészségügyi aggályok összetett problémáját, de rávilágítanak a vonatkozó jogszabályok reformjának szükségességére is. Hangsúlyozzuk, hogy a Magyarország területén létesülő akkumulátorgyárak tevékenységéből származó kibocsátás nem csak Magyarország belügye. A globális környezetvédelem és a gazdasági fejlődés összehangolása létfontosságú a körforgásos gazdaság irányelveinek való megfelelés szempontjából. A helyi és nemzetközi szereplőknek közösen kell megoldásokat találniuk, hogy garantálják a környezeti és egészségügyi szempontok megfelelő figyelembevételét az ipari fejlődés során. Ez a közös, élhető jövő kulcsa. A Miakö felismerve a nemzetközi érintettség és a nemzetközi összefogás jelentőségét és szükségességét, erre a kérdéskörre is fókuszál a jövőben.

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.