800

Az öregedő Európa

Hadd dögöljön meg a magyar! Pusztuljanak az állam által egyébként üldözött hajléktalanok, hadd kerüljön ki az utcára a sok szegény beteg! Elvégre szegényüldözés is van Magyarországon!
Mottó: Az ember farkasnak születik, a kereszténység bárányokat akar belőlük csinálni és sikerül is neki rókákat nevelnie. Szász Zoltán

Azért nem furcsa? Más európai országok példáján a magyarországi kvázi liberális szárny lassan megtanulja, hogy az idegen országokból egyedül érkező erős, egészséges fiatalemberekhez kapcsolt filantrópia és a menekülti státust biztosító, szinte feltételek nélküli humánum nem biztos, hogy helyes! Ma már a filantrópok is látják, hogy a többezer kilométerről érkezők ellepik a békés dél-európai országokat úgy, hogy szinte nincs is közöttük nő vagy gyerek. A sokezernyi fiatal férfi pedig egyre erőszakosabb. Akarva, akaratlanul nagy szenvedést okoznak azoknak a társadalmaknak, amelyek országain keresztül próbálnak eljutni főként Németországba, Angliába, a svédek, norvégok lakta területekre vagy Hollandia környékére, a gazdagabb és jobb segélykondíciókkal bíró országokba. A fehér ukránok is hol kötöttek ki, na hol? Hát nem nálunk, az biztos!

Pixabay

Dimitris Vetsikas képe a Pixabay-en.

Ma már látják a helyiek, hogy az ilyen ázsiai, arab, afrikai menekülteket befogadó országokban a már ott régebben letelepült idegenországbéliek erősítésként tekintenek az anyaországukból jött fiatalokra. Ez a megerősítés sokszor a vallási vagy kulturális másságon alapul, és sajnos nem békés. Ergo az európai befogadó országokkal szemben kvázi nagyfokú a hálátlanság, és akkor még igen úriember voltam. Bármennyire is elítélem Orbán Viktor és tolvaj bandája politikáját, bármennyire is tudom, érzem, hogy ez a fajta migránsellenesség náluk csak érdek, semmi más, e tekintetben inkább hajlok elfogadni a zérótoleranciát, mint a fejetlen, feltételek nélküli befogadást.

Persze mindannyian tudjuk, hogy túlértékeljük Európa szerepét a világban, mert igen elfogultak vagyunk a saját görög-római alapú, vallási szempontból pedig zsidó-keresztény kultúránkat illetően. El kell fogadni, hogy Európa NEM a világ közepe! Csak nekünk az! El kell fogadnunk azonban azt a tényt is, hogy Európában ma már öregedő társadalmak vannak. A sötét középkor sem tett túl jót nekünk, a világháborúk sem. Kb. 70-100 évente megbolondul az európai fehér ember, aki a durva jezsuita hittérítés és harács, nomeg a gyarmatok felszabadulása után beszorult a saját Európájába. Aztán ölték egymást is... Persze, régen sem voltunk fontosok Ázsia vagy Amerika szempontjából, csak engedve az erőszaknak, különösen az újszerű és innovatív európai fejlesztéseknek, egy időre az európai erőszakos fehér ember uralma alá kerültek a nem fehérek által lakott világrészek is. Ebből gazdagodott Európa.

A hajózás, a gyors és tervezhető csapatmozgás, a pénz, a tudás, a technika, az üzleti megfontolások, a társadalomkutatásban rejlő előnyök és persze a tömegpusztító fegyverek adta harcászati előny, az oszd meg és uralkodj elvből fakadó fehér erősségek időlegesen világuralmi trendeket alkottak az európai emberek javára. Mára ez megszűnt. Csak szeretnénk mindenben az elsők lenni, de valljuk be, kezdünk leszakadni a nagy és gyors ütemben fejlődő ázsiai országoktól is. Mondjuk ki: Európa az elöregedő, haldokló társadalmak összessége lett. Olyan társadalmaké, ahol már egymást is irtották az emberek! Fehérek fehéreket és persze másokat is: cigányokat, melegeket, kommunistákat és bárki mást, aki éppen az aljas hatalom útjában állt! Ebbe a cirkuszba beereszteni egyedül érkező ázsiai vagy afrikai származású életerős egyedeket számolatlanul és feltételek nélkül, csak felgyorsítja azt a folyamatot, aminek a vége hosszabb távon Európa világhatalmi befolyásának elvesztése, az európai fehér ember hegemóniájának visszaszorulása még a saját élőhelyén is!

Ezeket a gondolatokat cigány származásom teljes tudatában, NEM a faji előítéletek vagy valamiféle nemzetiszocialista náci ideológiák mondatják velem, hanem az a realitásérzék, az a tapasztalat, mely egyrészről a tanulmányaimból, másrészről a belső rend védelmében eltöltött 25 évből és a közelmúlt aktuális történéseinek elemzéséből fakadnak. Egy jó katona tudja, hogy a háborús övezetekből érkező, családjukat hátrahagyott fiatal férfiaknál nincs veszélyesebb egy eltunyult társadalom tagjai számára! Náluk a halál közelsége, a család hiánya, ráerősített az életösztönre, párosult egy erős és gyors háborús primitívséggel, ami a fennmaradásukat szolgálja. Magyarul: még meg sem gondolja egy vitában az ilyen emberekkel, hogy mi a teendő, ők már támadnak, megütik és valószínűleg fájdalmat is fognak okozni, mire eszmél, hogy mi történik. Ezen szörnyölködünk, amikor Európában törnek-zúznak a más földrészekről jött emberek. Pedig nincs min szörnyülködni.

És itt álljunk is meg egy kicsit! NE ÁLTALÁNOSÍTSUNK! MERT AZ ALJASSÁG! Ahogy nekünk vannak elvakult, gyűlölködő, fidióta „mimagyarjaink”, úgy a bevándorlóknak is vannak elvakult, aljas és erőszakos egyedei. Gondoljunk bele, filantrópkáim! Amikor látunk egy csomó palesztint valamelyik német városban őrjöngeni - amit nem tud kezelni a bénává tett rendőrség vagy a politikusok nem akarják, hogy tudja kezelni a rendőrség a helyzetet -, akkor nagy ijedtünkben nem gondolunk abba bele, hogy sok százezer palesztin Európában ugyanúgy a tévét nézi és igen nagyon szorong, hogy az őrjöngő és vadállat törő-zúzó fajtatársai miatt a fekete levest ők fogják kapni, az ő gyerekeiket fogják a fehérek felrúgni az utcán. Ahogy a „mimagyarok” is egy megvezetett vagy érdekalapú aljas társadalmi réteg nálunk (merthogy ez a véleményem róluk), úgy a palesztinok vad szárnya is csak egy beilleszkedni nem tudó és nem akaró aljas társadalmi rétegrész egy számukra idegen országban!

A vallás pedig különösen fontos és a másságok eszkalációjához vezethet. Míg nekünk csak egy hitvilág, sőt Magyarországon valamiféle pénzt hozó, sokszor templom nélküli álkereszténység (tisztelet a szenvedőknek, akikben tényleg él az Isten és fiának tisztelete), amelyet más és más intenzitással követünk, addig a hazáját és családját elhagyó fiatal nem európai férfi számára egy valódi, élő köldökzsinór a hit, amiért vakon az életét is adná. Sokuknak pedig maga a jog is, hiszen például az arab hitvilágban nemcsak erkölcsi kötelezések jellemzik a vallást, hanem jóval több jogi súllyal is bírnak, mint a zsidó-keresztény vallás- és kultúrkörben a hit maga! A cél mi is lehetne más, mint a jobb élet és a családegyesítés, és persze az ember jelleméből fakadóan az elsőség kivívása ott, ahol élünk.

És most azt hiszik, hogy gyűlölöm a nem keresztény, nem európai vagy tőlem kultúrámban, hitemben vagy egyéb más módon eltérő embertípusokat. Tévednek! Nagyot tévednek! Békeidőben a sokszínűség gyönyörködtet. Ezt a sokszínűséget, jó alapú sokféleséget tiporta darabokra egy elmebeteg harácsoló kormány itt, Magyarországon! Majd pont meg fogják védeni a szegények a vérfideszes elnyomóikat, nem? Itt még egységkormány sem alakulhatna, úgy gyűlölik egymást az emberek! A régi európai gyarmatosító országokban jóval kisebb az emberfajták iránti előítélet, vagy gyűlölet, mint nálunk, Magyarországon! DE: időnként, ha konfliktusok alakulnak ki, nagyon keményen kiütköznek a múlt sérelmei generációkra visszamenőleg, és bizony az a hit- és egyéb kulturális különbség is megjelenik, ami ellenséges azzal a környezettel, amelyik befogadta őket! Ilyen az ember!

Maradjunk néhány mondat erejéig most Magyarországnál! Milyen a keresztény hitvilág ebben az országban, ahol Erdő Péter bíboros (valaha a rektorom), nem szólal fel a Magyar Evangéliumi Testvérközösség szemünk láttára való kivéreztetése ellen? Mutasson már fel a rezidenciákon a keleti kényelmen, az egyházi iskolák másfélszeres vagy dupla állami normatíváin felül olyan munkát is, olyan szolgálatot is, mint amit Iványi Gáborék végeznek! Lehet, hogy a közpénzekkel kitömött római katolikus egyháznak „szebbek” a hajléktalanjai, vagy ők büszkébbek a népkonyháikra egy demokráciában (ami maga is egy súlyos vádirat), de ők mivel jobbak, mint Magyarországon a negyedik legnagyobb és mégsem bevett egyháza?! Azzal talán, hogy keresztény ideológiát biztosítanak egy beteges, megalomán diktátornak? Azzal, hogy az állam és az általa kiválasztott egyházak összeolvadása nekik jó, míg másoknak nem? Hát ez a hívők szolgálata vagy az, hogy a keresztények nem hagyják cserben egymást és pláne nem egy olyan közösséget, amelyik önként elvállalta a legszegényebbek szolgálatát? Mit fognak gondolni a római katolikusok, amikor majd alkudoznak keresztény társaik templomaira, intézményeire, hajléktalanjaira vagy kórházaira, amelyek az orbáni bosszú miatt lassan elveszítik a dolgozóikat és ellehetetlenülnek, többezernyi könnyes szemet hagyva maguk után. Örömmel vagy kényszer útján fogják-e elfogadni új fenntartóikat a rászorult emberek? Megtagadják-e vagy megtagadtatják velük azt az embert, aki évtizedeken keresztül kiállt mellettük?! Meg fogják tagadni! Ha így marad minden, meg fogják tagadni!

Olvassák el, ezt a hírt: Leállítaná az MVM a gáz- és áramszolgáltatást a MET intézményeiben! Tehát nem elég, hogy az állami normatívákat megvonta tőlük Orbán kormánya, nem elég, hogy a NAV rátette kezét a gyűjtött adó 1százalékjaikra, nem leég, hogy emiatt rogyadozik a rendszer és a dolgozók nem tudnak maradni, mert az az állam nem fizet, hanem még utolsó tőrdöfésként, hogy biztosan ne tartsanak ki a dolgozók, kikapcsolják tartozás jogcímén a MET intézményeiben a villanyt, a gázt, és gondolom majd elzárják a vizet is. Hadd dögöljön meg a magyar! Pusztuljanak az állam által egyébként üldözött hajléktalanok, hadd kerüljön ki az utcára a sok szegény beteg! Elvégre szegényüldözés is van Magyarországon! Azán majd jönnek a jó, behódolt keresztény egyházak, és elrekvirálják maguk között a keresztény társaik intézményeit, templomait és minden mást, ami a MET vagyona volt valaha. Ha ez a kereszténység, én megtagadom! Ha nem, akkor abban bízom, hogy nem veszik fel ezt a hatalmas és aljas szégyent az egyházak vezetői.
Hiába lennék én bíboros, a szégyentől nekem égne az arcom! Valaha a jogászeskümben nem azért tettem hitet a szegények és elesettek, a segítségre szorulók védelme mellett, hogy azt lássam, a pénz és a hatalom felülírja a keresztényi értékeket!

Most pedig megemlítem Putyint is, hadd kavarjam be magukat még inkább! Ha vannak, voltak eurázsiai törekvései, valahol az helyes is lenne, csak nem a sajátjait is megölni képes diktátortól! Nem igaz? Ukrajna és Oroszország természeti kincsei nomeg Európa innovatív tudástára együtt egy új erő is lehetne. Nem véletlen az amerikai befolyás az egyébként békeidőben durván korrupt és durván erőszakos, maffiózók által irányított országban. Az sem, hogy az Európai Unió Putyint próbálja megfosztani az erőszakos és kényszerű ukrán haverságtól azzal, hogy befogadná Ukrajnát az Európai Unióba. Három világhatalom versenyez a polgári időkben teljesen korrupt és erőszakos maffiózós Ukrajnáért! Hát nem érdekes? (Persze Kína sem veti meg a jutifalatokat. Lehet, hogy neki elég lesz, Magyarország.) Csak nincsen bővében az a szerencsétlen Ukrajna természeti kincsekben és gabonában? Így is, úgy is meg fognak az ukránok változni, ha még marad ez a világ, és nem pusztítják el az elmebeteg politikusok. Muszáj nekik!

Tehát elöregedés versus fiatalítás bevándorlás útján. A nemzeti érzelmű, majdhogynem nemzetiszocialista, sokszor pökhendi és nagyképű magyarok ösztönösen és zsigerből utasítják el a migrációt, miközben lassan nem lesz, aki munkával megtermelje a jogosan elvárt nyugdíjat az idősebbeknek, akik között ott vannak a szüleink is! Az övéik is! A pökhendi, nemzeti magyaroké is! Egyszerűen nem csinált elég gyereket egy kényelemhez szokott, idegbeteg, harácsoló társadalom, ahol a nőknek is dolgozni kell, ha nem akarják, hogy a család nélkülözzön vagy hónapról, hónapra éljen, ott, ahol az állam lop és direkt alacsonyan tartotta a béreket, miközben az igények hatványozottan jelentkeztek és minden drágul! Ezért nagyon aljas a Fidesz-KDNP kormány, amikor családbarátnak nevezett, de durván elfogult és kirekesztő politikát folytat, miközben nem épít bérlakásokat és direkt nem ad az egészségügyre, mert miért lenne baj, ha jó sok öregember meghalna. Nem kell nekik nyugdíjat fizetni, nem igaz? Embertelen az a kormány, amelyik pénzalapon szabja meg a kereteket, hogy ki éljen és ki nem! Önmagát fojtja vele vízbe – velünk együtt!

Minden csak idő kérdése! Sarkítok. Ha Afrikában elfogy a víz, ha Ázsiában az olaj, jönni fognak! Mindenáron! Pláne a számukra európai luxust jelentő országokba. Erre mit csinál a mi kis ducénk? (Egy kis adalék a duce miatt itt: olasz fasizmus) Szóval mit csinál a mi kis ducénk, a mi kétes hírű teljes foglalkoztatottságot kvázi elérő, kommunista jelszavakat is aktualizáló elmebeteg vezérkarunk? Beszáll helyettünk - a beleegyezésünk nélkül - a kínai bizniszben! Mit beszáll? Fejest ugrik bele nemzetstratégiának álcázva mindent, mint egy megvert, megzsarolt kiskutya!

Megint egy kis shakespeare-i félre. Széchenyi országnak nevezte az országunkat a Kossuthtal való levelezésében, míg Kossuth nemzetnek. Kossuth azt hangoztatta, hogy „ipar nélkül a nemzet félkarú óriás”, míg Széchenyi próbálta meggyőzni, hogy felesleges erőltetni az ipart ott, ahol hatalmas síkságok vannak, jó termőföldek, cserére alkalmas áruk, amikor a környező hegyes-völgyes országokban sokkal több hozzá a természeti kincs, az alapanyag. Egyébként is kettős vámhatárral védi az Osztrák-Magyar Monarchia az ipart, így nekünk fillérekbe kerül a vám, nem úgy, mint a monarchián kívülieknek. Kossuth azt írta vissza, hogy az eszével érti Széchenyi intelmeit, de a szíve mást mond, és őt a szíve vezérli! Kossuth nemzetben gondolkodott és kialakította a „mimagyarok” köreit. Petőfi volt a legfőbb „mimagyar” néhány napig, aztán szabadságharc és forradalom teli hibákkal, a Magyarországon élő kisebbségek teljes semmibevételével, amiből egyenes úton következett a bukás és az osztrák-orosz megtorlás. Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar pedig 1860. április 8-án, öngyilkos lett Döblinben. Érdemes elolvasni a miérteket is: Széchenyi István öngyilkosságot követ el Döblingben.

És a végén jöjjön egy analógia a Kossuth és Széchenyi vitáinak szellemiségéből, ami persze messze felette áll Orbán Viktor autokrata, populista, szélsőjobboldali és nacionalista nézeteinek: Orbán Viktor esetében nem azt kell elfogadni, amit mond, hanem azt, amit tesz. Ennek alapján sunyi, háború- és oroszpárti a Lavrov-díjas közpénzégető kicsi énjével együtt. Ugyanez igaz a kommunista Kínával való kapcsolatukra is. Kína befolyásoló szerepe adódhat a Fudan-gate botrányból és a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása kapcsán keletkezett durva anomáliákból. Nem tudni, volt-e, és ha volt, mennyi volt az „alkotmányos költség”, de ha most a nép ezért fizet a termőföldjeire telepített számos ázsiai akkumulátorgyárral, akkor igen sok! Gondolom, a kínai kölcsön is sok lehetett, meg a védelmi pénz is. Sokan nem akarjuk ezt a fajta iparosítást, és bizony a kínai vendégmunkásokat sem. A magyar nép dolgozna, mint a kisangyal, és haladnának is az emberek, ha megfizetnék őket, és nem ellopnák a pénzüket a politikusharamiák!

Egy ideig bizonyára lesznek előnyök ebből a fajta iparosításból, hisz a „mimagyarok” szerint „kínai ipar nélkül a magyar nemzet felkarú óriás”, nem igaz? No, majd 10 év múlva is gondoljanak erre, amikor üveges tisztított vizet veszünk a kínai multinál, mert szennyezett a vizünk, majd veszünk drágán külföldi élelmiszert, mert nem teremnek eleget az elszennyezett termőföldjeink, és igen drága minden energia nekünk, magyaroknak a saját hazánkban, akiknek a sokszínűség jegyében vannak kínai rokonaink, és örülünk neki, mert akiknek nincsenek, azoknak általában munkájuk sincs!

Tehát Viktorunk szokás szerint kever, mint bolond macska a stelázsiban, nekünk nemzeti, pökhendi és populáris „mimagyaroknak” vannak rossz migrásaink meg jó migránsaink (legalábbis azt hisszük), nekünk Kína kell, meg nyugdíjat fizető vendégmunkások, és majd néhány év múlva a nép pislog, mint egér a nulláslisztben, hogy kiléptünk vagy kiléptettek minket az Európai Unióból, és kínai-orosz befolyás alatt működik a még magyarnak nevezett parlament! Ha lesz parlament, és nem koronázzák meg a Duna jegén Orbán Viktort a vármegyéink főispánjai... Hogy aztán mi lesz? Semmi! Kína nem az Osztrák-Magyar Monarchia. Kína nem bocsát meg semmit! Zúghat a Himnusz, őket nem fogja meghatni.

No, minden jót kívánok, keresztények! Zárhatnám úgy is, hogy szégyelljétek magatokat, mert nincs nektek hitetek, csak zsebetek! Persze, nem akarok általánosítani! Hát akkor azok, akik keresztények, mutassák meg, hogy ők azok, és nem a zsebük számít, hanem a hitük! Gondolják végig, mivé teszi őket az Orbán-kormány gyűlöletpolitikája!

Facebook

Ez a jegyzet – mint ahogy az itt megjelenő összes publicisztikai írás – a szerző véleményét tükrözi.

Horváth Ferenc írásai itt olvashatók: 800 .

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.