Le kell állítani a debreceni CATL-akkumulátorgyár építését Schiffer András és a Mikepércsi Anyák szerint

Az üzemnek jelenleg nincs katasztrófavédelmi engedélye. Schiffer András ügyvéd szerint a kormányhivatal feladata lenne a beruházás leállítása, de az ügyészségnek is van erre jogköre. Elképzelhetőnek tartja, hogy a kínaiak azért is döntöttek az új eljárás kezdeményezése mellett, hogy így kerüljék el az érintettek személyes jelenléte mellett zajló közmeghallgatást. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület úgy látja, lehetséges, hogy a gyár eredeti biztonsági jelentése nem tartalmazott valós információkat, ezért vonta vissza a cég a saját korábbi kérelmét.
Koppányi Szabolcs

A Debreciner írta meg először, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a CATL kérésére megszüntette a kínai cég debreceni akkumulátorgyárának katasztrófavédelmi engedélyezési eljárását, amelyet azt követően indított el a hatóság, hogy a Kúria a nyilvánosság biztosítására vonatkozó szabályok megsértése miatt november 29-én megsemmisítette az akkugyár tavaly januárban megadott, eredeti engedélyét, és új eljárást rendelt el. A CATL a Debreciner megkeresésére azt közölte, fontos számukra, hogy minden jogszabálynak és hatósági előírásnak megfeleljenek, ezért kérték a Kúria ítélete nyomán indított eljárás megszüntetését, és január 30-án új iparbiztonsági engedélykérelmet nyújtottak be a katasztrófavédelemhez. Azt, hogy miért csak egy új eljárással tudnak megfelelni a szabályoknak, a cég nem részletezte, ahogy arra a kérdésünkre sem válaszoltak, hogy készült-e új biztonsági jelentés a beruházásról.

Elképzelhető, hogy az érintettek jelenlétével zajló közmeghallgatást akarják elkerülni

Telefonon kerestük Schiffer András ügyvédet, a CATL katasztrófavédelmi engedélyét a bíróságon sikerrel megtámadó Horváth Nándor László debreceni aktivista jogi képviselőjét. Mint mondta, ők január 29-ig (ekkor ellenőrizték legutóbb a levelezőrendszert) még a Kúria írásos ítéletét sem kapták meg. Kifejtette azonban, hogy a hatósági eljárás elindításához erre nem volt szükség. A felülvizsgálati ítélet jogereje ugyanis abban a pillanatban áll be, amikor azt meghozzák, márpedig a Kúria új eljárásra utasította a hatóságot.

Schiffer András elmondta, a CATL-nek jogában áll visszavonnia a kérelmet, de az még kérdés, hogy mikor tették ezt meg. Az ügyvéd álláspontja szerint a megismételt eljárásra kötelezett hatóságnak egy önálló végzésben el kell rendelnie a megismételt eljárást, addig nem lehet visszavonni a kérelmet. Egyelőre az is kérdéses szerinte, hogy a CATL mostani lépése miként hat ki a beruházással kapcsolatos többi eljárásra.

Arra a kérdésünkre, hogy vajon a CATL azért vonhatta-e vissza az eredeti kérelmét, hogy a megismételt eljárásban ne kelljen személyes jelenlét mellett történő közmeghallgatást tartani, Schiffer András azt válaszolta: ez is szerepet játszhatott a döntésükben.

Közmeghallgatás „köz” nélkül

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, egy tavaly áprilisi kormányrendelet a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva lehetővé tette a közmeghallgatásokat az érintettek személyes jelenléte nélkül megtartani. Debrecenben már meg is történt az első ilyen esemény, amelyen a lakosok kizárólag írásban, egy nagyrészt munkaidőre eső kilencórás időintervallumon belül küldhették el a kérdéseiket és észrevételeiket a Nemzeti Oltóanyaggyár építésével kapcsolatban. A „köz nélküli közmeghallgatáson” senki sem vett részt.

A kormányhivatal vagy az ügyészség állíthatná le a beruházást

Schiffer András azt is problémásnak látja, hogy az építkezés annak ellenére zajlik, hogy nemcsak katasztrófavédelmi engedélye, de még folyamatban lévő katasztrófavédelmi eljárása sincs az akkumulátorgyárnak. Schiffer szerint az engedély hiánya miatt a kormányhivatalnak le kellene állítania a beruházást. Nem feltétlenül a realitása miatt, de azt is megjegyezte, hogy elméletileg erre szolgálna az ügyészség is, amelynek általános törvényességi felügyeleti funkciója van. „Ha egy hatósági eljárásban konfúzió van, és már a bírói szervezetrendszer is közbelépett, akkor a magyar alkotmányos rendben leginkább az ügyészség hivatott rendet tenni” – fogalmazott.

Koppányi Szabolcs

Hogyan kaphatta meg a hatóság az ítéletet, az őket perlő civil pedig nem?

Az akkumulátorgyár körüli fejleményekről megkérdeztük az otthonaik szomszédságában épülő beruházás ellen lassan egy éve szervezetként is tiltakozó Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesületet (Miakö) is. A Debrecinernek küldött nyilatkozatukban azt írták, meglepte őket az új eljárás híre, annak elindításáról nem volt tudomásuk. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hatóság megszüntető végzése szerint a katasztrófavédelem már január 10-én megkapta a Kúria ítéletét. Mivel tudomásuk szerint még a katasztrófavédelmi eljárást bíróságon megtámadó Horváth Nándor Lászlóhoz sem jutott el az ítélet, ezért annak pontos tartalmát ők sem ismerik. „Ahhoz, hogy véleményezni lehessen, mi zajlik éppen a hatóságnál, ismernünk kellene az ítélet pontos tartalmát. Nem értjük, hogy a hatóság miért rendelkezik már vele több mint húsz napja, míg a felperes magánszemély és a közvélemény sem ismeri azt” – írták.

Elképzelhető, hogy az eredeti biztonsági jelentés nem tartalmazott valós információkat a civilek szerint

A Mikepércsi Anyák szerint meglepő fordulat, hogy a legújabb eljárásban a CATL nem tartja fenn a korábban már benyújtott biztonsági jelentését, amely a per tárgyát képezte. Úgy vélik, a cég újat fog készíttetni és benyújtani a hatósághoz. A civilek szerint elgondolkodtató az is, hogy vajon miért döntöttek így, miközben azt kommunikálják, hogy „csak” eljárási hibákra hivatkozással semmisítette meg a Kúria az engedélyüket. „Ha így lenne, miért van szükségük egy új biztonsági jelentés elkészítésére? Véleményünk szerint inkább arról lehet szó, hogy maga a CATL olvasta újra az akkor sebtében összetákolt dokumentumot, és jött rá, hogy nem állná meg a helyét egy új eljárásban, és egy esetleges új bírósági eljárásban is elvérezne” – magyarázták. A Miakö szerint az is lehetséges, hogy a hatóság „segítette” a céget a döntésben. Azt is elképzelhetőnek tartják, hogy az egy évvel ezelőtt elfogadott dokumentum nem tartalmazott valós információkat, ezért kell most újat alkotni.

A civilek közölték, nagyon várják a Kúria írásbeli ítéletet, ugyanis abban határozzák meg, hogy a megismételt eljárást hogyan kell a katasztrófavédelmi hatóságnak lefolytatnia. Mint írták, ezt az információt jelenleg csak a hatóság ismeri. „Az ítélet azért is fontos dokumentum, mivel bizonyítja, hogy a CATL-nek nincsen jogerős katasztrófavédelmi engedélye, így nem lehet építési engedélye sem, ennek következtében pedig az építésügyi hatóságnak vissza kellene vonnia a kiadott építési engedélyt, és le kell állítania a CATL építését. Mi, anyák, követeljük ennek megtételét!” – fogalmaztak.

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.