VÁLASZ

„Az újság szerkesztése kizárólag szakmai normáknak megfelelően történik” – írja a hajdúnánási önkormányzati lap főszerkesztője

Uri Dénes Mihály korábban a helyi Fidesz-frakció által kiadott újságot szerkesztette, majd kinevezték a közpénzből finanszírozott önkormányzati újság élére, és már e megbízatása idején aktivistaként részt vett a várost vezető képviselőcsoport nőnapi virágosztásán. Szerinte a Nánási Polgár nem pártlap, ezek a tevékenységek pedig nem jelentenek összeférhetetlenséget.
Polgár Tóth Tamás

Március 20-án írtunk arról, hogy az elmúlt hónapokban a Fidesz egyre inkább igyekszik kontroll alatt tartani a helyi nyilvánosságot Hajdúnánáson, ennek egyik elemeként az év elején Uri Dénes Mihályt, az önkormányzat művelődési, oktatási, ifjúsági és sportbizottsága nem képviselő tagját, a Nánási Polgár nevű pártlap (az impresszum szerint az újságot a helyi Fidesz-frakció adja ki, az egyik munkatársa pedig Csiszár Imre, a város egyik fideszes alpolgármestere) főszerkesztőjét állították a Hajdúnánási Újság nevű önkormányzati lap élére. Arról is írtunk, hogy a főszerkesztő március 8-án – tehát már a közpénzből finanszírozott újság főszerkesztőjeként – mint aktivista vett részt a helyi Fidesz-frakció nőnapi virágosztásán, amelyet számos fényképpel dokumentáltak a képviselőcsoport közösségi oldalán.

facebook.com/nanasipolgariosszefogas

Az üggyel kapcsolatban még március 13-án több kérdést is feltettünk Uri Dénes Mihálynak, de csak cikkünk megjelenése után, március 21-én válaszolt. Kérésére a válaszait alább változtatások nélkül közöljük.

1. A Hajdúnánási Újság mellett szerkeszti-e továbbra is a Nánási Polgár nevű újságot? Kezeli-e jelenleg a Nánási Polgár közösségi oldalát? Amennyiben bármelyik kérdésre igennel válaszol, összeférhetőnek tartja-e, hogy egy időben felel a várost irányító frakció kommunikációs felületéért, valamint a közpénzből finanszírozott önkormányzati újság tartalmáért?

Jelenleg aktívan nem szerkesztem a Nánási Polgár nevű újságot. A lap legutóbb 2022 februárjában jelent meg, s tekintve, hogy azóta egyetlen lapszám sem készült el, és jelenleg sincs megjelenés/előkészítés alatt, szerkesztési feladatokat nem igényel. Mindkét lapszám megtalálható a nanasipolgar.hu oldalon, az Archívum menüpontban. A Nánási Polgár nem pártlap, amiként elődje, az 1998-tól a nánási Polgári Kör által kiadott, Buczkó József szerkesztésében megjelent Hajdúnánási Polgár sem volt az. Mindkét lap közöl(t) politikai-közéleti tárgyú írásokat, de a Nánási Polgár legutóbbi lapszámában például egyetlen politikai tartalmú írás sem jelent meg.

A Nánási Polgár nevű közösségi oldal szerkesztője – amint ez az oldal bemutatkozásából is kiderül – valóban én vagyok. Tévedés azonban az az állítás, miszerint a Nánási Polgár nevű Facebook-oldal a várost vezető frakció kommunikációs felülete. Az oldal céljai szerint igényes szellemi tartalmat kíván nyújtani a lokálpatrióta, konzervatív gondolkodású hajdúnánásiaknak. Ezért időről időre jelennek meg könyvajánlók (értekező művekről és szépirodalomról egyaránt), az ehhez a szellemiséghez illeszkedő, azokat történetileg formáló szerzőktől idézetek, azok magyarázatai, helytörténeti tartalmú bejegyzések, Nánásról készült fotók, és olykor jelennek meg aktuális hajdúnánási eseményekre irányuló reflexiók is. A tartalom azonban nem párthoz vagy frakcióhoz, hanem az említett értékrendhez kötődik.

A Hajdúnánási Újság szerkesztését kizárólag a lapszerkesztés és szöveggondozás szakmai szempontjai befolyásolják, ezért az újság szerkesztése egyéb irányú tevékenységekkel mindaddig összeegyeztethető, ameddig ezek a szempontok nem sérülnek.

2. Mi az oka annak, hogy az Ön által szerkesztett januári számokban semmilyen tartalom nem szerepel az ellenzéki frakcióval kapcsolatban? Ugyanez-e a helyzet az önkormányzat honlapján még nem olvasható későbbi számokkal is?

A Hajdúnánási Újság nem dokumentálja sem a várost vezető jobboldali, sem az ellenzéki képviselőcsoport mindennapjait, az újság párt- vagy frakciórendezvényről nem közöl írást. Politikai hirdetést pedig kizárólag kampányidőszakban, fizetett hirdetés formájában, az Állami Számvevőszék ide vonatkozó előírásait betartva közöl. (Az újság hirdetési árjegyzéke elérhető a felelős kiadó Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. oldalán.)

A kérdés úgy szól, hogy az „ellenzéki frakcióval kapcsolatban”. Érdemes tisztázni: egyik képviselőcsoporttal (frakcióval) kapcsolatban sem jelent meg egyetlen cikk sem. Az ellenzéki frakciótól pedig azért nem jelent meg írás, mert nem érkezett részükről megjelentetni kívánt tartalom.

A csoportoktól kizárólag akkor jelenik meg valamilyen írás, ha azt a Hajdúnánási Újság számára ők elküldik (így jelent meg például a 2023. december 21-i lapszámában az ellenzéki képviselőcsoport karácsonyi üdvözlő üzenete).

A február 8-i lapszámban a Hajdúnánási Újság közölte az ellenzéki frakció írását „A nánásiak pénzével való elszámolás a polgármester kötelessége!” címmel. Ugyanígy szerepelt az újságban egy korábbi MSZP-s önkormányzati képviselő írása is. A Hajdúnánási Újság a soron következő lapszámban szintén helyet ad az ellenzéki frakció akkumulátorgyárral kapcsolatos írásának.

3. Igaz-e, hogy már volt olyan, az ellenzéki frakciótól érkező írás, amelynek a Hajdúnánási Újságban történő megjelentetését visszautasította? Amennyiben igen, milyen okból tette ezt?

A teljeskörű válaszhoz fontos tudni, hogy a Hajdúnánási Újság az utóbbi időben nem szöveg-, hanem helyhiánnyal küzd. Az idei évtől kezdve sikerült új szerzőket megnyernünk az újságnak, akik rendszeresen közölnek írásokat az állandó szerzőink mellett. Így az idei év eddigi lapszámaiban újdonságként jelent meg a Hajdúnánási Társasjáték Klub évértékelője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjának két beszámolója, több könyvajánló, áttekintő írás a sörválasztásról, miközben folyamatosak a város eseményeiről szóló tudósítások és a publicisztikai jellegű írások. Az újság hagyományosan teret ad a közérdekű információknak, az önkormányzati híreknek és a városházi tudósításoknak.

Ahogyan más lapok esetében, úgy értelemszerűen a Hajdúnánási Újságban sem jelenik meg minden írás, ami a szerkesztőség címére érkezik. Azt sem tudjuk garantálni egyetlen szerzőnek sem, hogy a küldött cikk éppen a soron következő lapszámban jelenik majd meg.

Valóban volt olyan írás az ellenzéki frakciótól, amely nem jelent meg az újságban. Ennek oka az volt, hogy a lap részére megküldött szöveg a politikai hirdetés műfaji kategóriájába volt sorolható, mely típusú írásokat viszont – ahogyan korábbi válaszomban már említettem – a Hajdúnánási Újság csak a kampányidőszakban és fizetett politikai hirdetés formájában jelentetheti meg. Ezért a szöveg visszautasítása vált szükségessé. Ezzel kapcsolatban az írást az újság számára eljuttató képviselő természetesen részletes indoklást kapott, amely indoklást el is fogadta. Az indoklás elfogadását követően küldött cikkét, amint arra az előző válaszban már szintén utaltam, az újság most megjelenő lapszámában közli.

4. Nem tartja-e összeférhetetlennek, hogy a közpénzből finanszírozott önkormányzati újság főszerkesztőjeként a várost irányító frakció aktivistájaként mutatkozik nyilvános rendezvényeken (például egy nőnapi virágosztáson)?

Az önkormányzat Művelődés, Oktatás, Ifjúság, Sport Bizottság (MOISB) külsős tagjaként bármilyen hajdúnánási kulturális eseményen örömmel veszek részt, legyen az valamilyen emléknap, nemzeti ünnep vagy éppen nőnapi virágosztás. Ebbéli tevékenységem a Hajdúnánás Újság szerkesztésének semmilyen szakmai vagy etikai szempontját nem sérti.

A Hajdúnánási Újság szerkesztése minden más tevékenységtől függetlenül, kizárólag szakmai normáknak megfelelően történik, azt egyéb munka-, szabadidős vagy bármilyen más tevékenység nem befolyásolja. Mindazonáltal sem a (fő)szerkesztő, sem más munkatárs egyéb tevékenységét a Hajdúnánási Újság sem a korábbi években nem szabályozta, sem most nem szabályozza, amiként nem szabályozza a kiadásért felelős Nánás Pro Cultura Kft. sem. Mind az újság, mind a felelős kiadó lehetőséget biztosít a Hajdúnánási Újság valamennyi munkatársának más típusú tevékenységek elvégzésére.

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.