„Nem szeretnünk kell egymást, hanem a város érdekében tisztességes kompromisszumokat kötni” – interjú Tóth Józseffel

Polgár város polgármestere úgy látja, hogy a kormány forrásmegvonásai már eddig is súlyos problémákat okoztak a település költségvetésében, és ősszel még rosszabbodhat is a helyzet. Szerinte a Fidesz országgyűlési képviselője szintén a polgáriak érdekeit nézi, még ha mást is gondol a világról, mint a DK-s városvezető. A politikus úgy véli, az önkormányzati szövetségek jelenleg nem alkalmasak a NER-rel szembeni érdekérvényesítésre.
Tóth József
Polgár Tóth Tamás

Tóth József, Polgár polgármestere Hajdú-Bihar megye egyetlen olyan városvezetője, aki egy ellenzéki párt, méghozzá a Demokratikus Koalíció jelöltjeként tudott 2019-ben választást nyerni – 2006 óta már a negyediket. Az új típusú koronavírus magyarországi megjelenését követően ő volt az ország első polgármestere, aki kijárási korlátozásokat vezetett be. Tóth Józsefet a polgári városházán kérdeztük a település ügyei mellett az önkormányzatiságról, az érdekérvényesítéshez szükséges kompromisszumokról, valamint arról, hogy mit fog tenni most, hogy a megyében egyre növekszik a koronavírus-fertőzöttek száma.

Nincs országos veszélyhelyzet, van azonban folyamatosan növekvő esetszám. Szükségesnek látja-e újra bevezetni a tavaszi korlátozásokat? A jelenlegi jogi környezet milyen lehetőségeket ad erre?

A tavaszi első hullám során aggodalommal tapasztaltuk, hogy mi történik a világban, Európában és az országban, ezért jószándékú igyekezettel próbáltuk megelőzni a bajt. Polgár esetében az óvintézkedések súrolták a törvényességi határokat. Ez engem utólag visszagondolva nem zavar, ugyanis helyesen jártunk el. A városlakók által nem csak elfogadott, hanem igényelt intézkedés volt. Az, hogy a törvényesség próbáját a kormányhivatal szerint ez nem biztos, hogy kiállta, számomra másodrangú ügy. Az elsődleges a polgáriak, a választók akarata volt, városvezetőként én ennek szeretnék megfelelni. Akkor nem gondoltuk, hogy később még szükség lehet a megszerzett tapasztalatainkra, de már látjuk, hogy újra itt van a vírus, nem múlt el a veszély. Habár veszélyhelyzetet egyelőre nem hirdettek ki, a járvány itt van a megyében, a környékbeli településeken, és attól tartok, hogy Polgáron is itt lesz. Korábban is az volt az elsődleges célunk, hogy a polgáriakat megóvjuk attól, hogy a járvány ideérjen, megbetegítse a helyieket, és bárkit is elveszítsünk emiatt. Ezt tavasszal sikerült elérnünk, és azt szeretnénk, ha ez meg is maradna, ezért újra be kell vezetnünk intézkedéseket. Mi a saját önkormányzati intézményeinket és munkavállalóinkat illetően tudunk előírásokat bevezetni, ezeket életbe is léptetjük.

Polgár Tóth Tamás

Tervezik, hogy otthoni munkavégzésre kérik azokat önkormányzati alkalmazottakat, akiknek távolból is elvégezhető a munkájuk?

Igen, a home office az első járvány-szakaszban is működött nálunk. Van, akinél ezt nem lehet megtenni, de akinek az esetében lehetséges a színvonalas otthoni munkavégzés, azokat, ha úgy alakul, újra erre fogjuk kérni.

Említette, hogy a kormányhivatal szerint súrolta a törvényesség határát a kijárási korlátozás polgármesteri jogkörben történő bevezetése. Pontosan milyen jogi lépést tett a kormányhivatal?

Törvényességi észrevételt tettek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy az intézkedések sértenek bizonyos jogszabályokat, és szükséges azok visszavonása vagy módosítása.

Lát az észrevétel mögött politikai okot?

Nem gondolom, hogy a törvényességi észrevétel nekem, mint ellenzéki polgármesternek szólt volna. Azt mondták ki, hogy a jogszabály szerint mit lehet és mit nem. Inkább a jogszabályra neheztelek, ők csak tették a dolgukat. Az a jogszabály nem biztos, hogy jó, amelyik nem teszi lehetővé, hogy egy helyben keletkező problémát az érintettek helyben gyorsan megoldhassanak. Ez a szubszidiaritás elve: minden probléma ott oldható meg a leggyorsabban és leghatékonyabban, ahol a probléma keletkezik, és ahol a döntés meghozatalának az összes feltétele adott. Úgy érzem, hogy ez az elv sérült, de mivel a jogszabály ezt nem engedi, a kormányhivatal a dolgát végezte, amikor észrevételt tett. A probléma ugyanakkor megoldotta önmagát, mert utólag az önkormányzati intézkedésünket felülírta egy kormányzati rendelkezés.

Polgár Tóth Tamás

Hogyan tudja ellenzéki polgármesterként hatékonyan képviselni a városa érdekeit a NER-en belül?

Előnye nincs ennek a helyzetnek, a hátrányait pedig el tudom viselni. A munkánk során nem számíthatunk „kijárásos”, csak nekünk nyújtott költségvetési támogatásra. A településeket normálisan megillető forrásokra, nyilvánosan meghirdetett hazai és uniós pályázatokra tudunk figyelni. Ha ebben mi felkészültek, szakmailag megalapozottak vagyunk, akkor tudunk sikereket elérni. Ez nehezebb pálya, mint fontos embereknél „kijárással” forrásokat szerezni. Ezt én a város működésébe nem illesztettem bele, azt viszont igen, hogy minden bennünket megillető költségvetési normatíva, minden bennünket megillető pályázati forrás ide érkezzen, továbbá a helyi adózással és intézményi bevételekkel növeljük a költségvetésünket. Nem jajveszékelek amiatt, hogy ellenzéki polgármesterként nem tudok működni. Ebben a közegben kell sikeresnek lenni. Haladunk mi is, annyi, hogy nem a lejtőn lefelé szaladunk, hanem emelkedőn kell mennünk, némi szembeszéllel.

CSAK VELED együtt tudjuk garantálni, hogy az újságíró és a szerkesztő munkájába ne szólhasson bele más, csak Te, az olvasó. Egy hónapra csak 1000 forint. Támogasd előfizetéseddel a Debrecinert! Köszönjük!

Megkíván-e ez a munka kompromisszumokat?

Együttműködésre törekszem a mindenkori országgyűlési képviselővel: ha fideszes, akkor vele, ha nem fideszes, akkor vele. Ez a közös érdekünk. Az országgyűlési képviselő nagyobb területért felel, de velem együtt ő is képviseli a polgáriakat. Nem szabad, hogy ebben ellentétek legyenek. Mindketten a közjót, a település érdekeit akarjuk szolgálni. Természetes, hogy vannak politikai nézetkülönbségek, egyet kell tisztázni: én nem akarom őt befolyásolni, hogy olyan nézeteket valljon, mint én, eközben elvárom, hogy ne tekintsen persona non gratának azért, mert más nézeteket vallok, mint ő. Ha ez megvan, akkor együtt tud működni ellenzéki képviselő kormánypárti polgármesterrel és fordítva is. Nem szeretnünk kell egymást, hanem a város érdekében tisztességes kompromisszumokat kötni.

Ha az eddigi tapasztalatai alapján tanácsolna valamit a 2019-ben megválasztott új polgármestereknek, mi lenne az?

Hogy jövök én ahhoz, hogy másoknak tanácsot adjak, miközben időnként én magam sem tudom, hogy mit kellene tennem váratlan helyzetekben? Azt tudnám mondani, hogy ne érzelmi megközelítésekkel, hanem nyugodt, racionális döntésekkel végezzék a munkájukat. Ne feltételezzék, hogy ha a másik nem ért velük egyet, akkor káros, amit csinál! Azt kell nézni, hogy a másik miért mondja, amit mond. Ha ezt megértem, lehet, hogy az én álláspontom is változik. Ez a kompromisszumkeresés bölcsessége. Ezt gyakorta mondogatom magamnak, de néha én is belelépek ezzel ellentétes ügyekbe is.

Polgár Tóth Tamás

Van gyakorlati érdekérvényesítő ereje a települési szövetségeknek, mint amilyen a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége?

Itt a rendszer problémáiról kell beszélnünk. A kívánatos az lenne, hogy a regnáló kormánnyal szemben létrejöjjön egy szakmai alapú érdekszövetség, amely erős, amelyet nem tud lepattintani magáról. Vannak olyan országok, ahol ez működik. A Norvég Önkormányzatok Szövetsége egy egységes szervezet, amikor megszólal, a kormányzat nem hagyhatja figyelmen kívül az álláspontját. Nálunk a rendszerváltás után létrejött a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, amely létszámában a legnagyobb. Ennek tagja az önkormányzatunk, én pedig az egyik elnökségi tagja vagyok. Az érdekérvényesítés sajnos nem hatékony, ugyanis az önkormányzatok közötti különbözőségek, eltérő érdekek alapján összesen nyolc szövetség jött létre. Ebben a sokszínűségben olyan érdekek jelennek meg, amelyeket nem lehet egy közös önkormányzati érdekként artikulálni. Így az ezzel szemben fellépő kormányzati hatalommal sem lehet hatékonyan érdeket érvényesíteni. Van olyan szervezet, mint a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, ami teljes egészében kormánypárti vezetőkből áll, így hatékony, szakmai érdekérvényesítést nem tud megvalósítani. A kormányzat a saját politikájának a visszaigazolására használja fel őket. A MÖOSZ tapsolt, amikor a kormány bejelentette, hogy az önkormányzatoktól von el forrásokat a járvánnyal szembeni védekezéshez. Az önkormányzati szövetségeknek nem a regnáló hatalom intézkedéseit kellene megerősíteniük. Kérem, azért ezt mégsem lehet, hogy az önkormányzati rendszer érdekével szemben meghozott döntést nagy lelkesedéssel tapsoljuk.

Pontosan milyen forrásokat vont el az állam?

A gazdaságvédelmi csomaghoz a kormány többszáz milliárd forintot kért a társadalomtól, benne az önkormányzatoktól. A legjobb példa a gépjárműadó 43 milliárd forintja, ami a települési költségvetésekbe be volt tervezve bevételként – ezt egyszer csak elvették. Végül nem is a járvány elleni védekezés gazdasági következményeinek a tompítására használták fel ezt az összeget, ezt láttuk a később meghozott döntésekből. Ráadásul nemcsak ebben az évben nem kapjuk vissza, hanem a következő években sem lesz az önkormányzatoknál a gépjárműadó. Az önkormányzatoknál már csak az adó beszedésének a terhe marad. Akkor miért nem szedi be az állam?

Polgár Tóth Tamás

Tervezi az önkormányzat, hogy a gépjárműadó kiesését hitelből fedezi?

Februárban a törvényi előírások alapján minden településnek el kellett fogadnia az éves költségvetést. A bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük úgy, hogy ebben hitel nem szerepelhet. Minden település ennek megfelelően alakította ki a költségvetését. Ehhez képest a kormányzati intézkedések ebbe több ponton is beavatkoztak. Polgár esetében a gépjárműadó elvonása 20,5 millió forint, ebből fedeztük volna a Mátyás utca rendbetételét. A másik, amiről kevesebbet beszélnek, az iparűzési adóval kapcsolatos szabályozás. A kormány intézkedése miatt az az összeg, amit az önkormányzat februárban iparűzési adóként betervezett, az nincs nálunk. Ez a mi önkormányzatunkban tavaly 48 millió forint volt, idénre 50 millió forintot terveztünk. Ez a költségvetés bevételi oldalán szerepel, a kiadásoknál viszont nem, mivel a kormány intézkedése nem teszi kötelezővé, hogy a vállalkozások ezt az eredeti határidőre befizessék. A két költségvetési rés együtt már közel 70 millió forint. Ezen kívül arra is számítottunk, hogy a járvány elleni védekezés költségeit utólag visszakapjuk az államtól. Más településekhez hasonlóan mi sem tudtunk hátra dőlve várni arra, hogy helyben milyen járványügyi intézkedéseket tesz a kormány.

Mennyit költöttek a védekezésre?

6-7 millió forintos költsége volt az intézkedéseinknek, amellyel nagyjából le is nulláztuk az általános tartalékunkat. Ha minden egyebet is hozzáadunk, legalább 80 millió forintos korrekciót kell végrehajtanunk: ennyit kell a kiadási oldalon visszafognunk, hogy az egyensúly megmaradjon. A bevételi oldalon többletet csak a hitelfelvétel, a szolgáltatási díjak emelése és a helyi adók emelése eredményezhetne, de ezekben nem gondolkodhatunk. Át kellett rendeznünk a teljes költségvetésünket, amit a szeptember végi vagy október eleji képviselő-testületi ülésen tervezünk benyújtani. Ugyanakkor nem biztos, hogy ez a folyamat vége. Még nem látjuk, hogy a sokáig nem működő önkormányzati intézmények, mint a strandfürdő, a könyvtár és a piac betervezett bevételeiből a végén mennyi valósul meg. November tájékán ezért egy újabb költségvetési intézkedéscsomagra lehet szükség. Ennél már nem lehet azt mondani, hogy nem fog érinteni egzisztenciákat, megszokott juttatásokat, jövedelmeket. Ettől félünk a legjobban, hogy embereknek azt kell mondanunk, hogy a jövedelmük, a munkahelyük megszűnik. Remélem, hogy sikerül elhárítanunk ezt, de nem tudom kizárni, hogy ez fog történni. A központi költségvetés esetén is azt láthatjuk, hogy újra hozzá kell majd nyúlnia a kormánynak, és nem fog tudni osztogatni, hanem éppen ellenkezőleg: megszorítások jönnek. Tudunk jó néhány olyan kormányzati beruházást, ahol sok pénzt meg lehet fogni, nem az önkormányzatokon kellene ezt végig verni.

Ön a Demokratikus Koalíció listavezetőjeként került be a Hajdú-Bihar megyei közgyűlésbe. Van még jelentősége a megyei önkormányzatoknak?

A NER-ben más szerepet adtak a megyei önkormányzatnak, elvették a vagyonát és a hatásköreit. Szomorúan éltem meg, hogy míg korábban 20 milliárd forint fölötti költségvetéssel működött, ma 4-500 millió forintos költségvetésből gazdálkodik. A kormányzat elképzelése szerint a területfejlesztési ügyekben kap hatáskört. Ez így is lett, de nem teljes önállósággal: a források odaítélésében van ugyan szerepe, de a nagyobb része az irányító hatóságnál maradt. A megyei szint sokkal több feladat ellátására lenne képes, ez pedig a kormány számára is jó lenne, hiszen a problémákat helyben ismerik jobban, a forrásokat hatékonyan tudná felhasználni.

2019-ben országos médiavisszhangja volt annak, hogy eladásra kínálták az M3 Archeoparkot. Mi történt azóta? Érez felelősséget a projekt sorsával kapcsolatban?

Aggodalmat érzek, mert mégiscsak itt van a város határában. Azt tudni kell, hogy az Archeopark sosem volt a város tulajdonában vagy irányítása alatt. A megyei önkormányzat beruházásaként jött létre, a 2010-es választást követő államosítások során pedig a Nemzeti Vagyonkezelőhöz került. Utóbbi gazdaként ellátta a legszükségesebb karbantartási feladatokat, de a funkciójának megfelelő módon nem működtette. Az állam egy nagy csomag részeként hirdette meg értékesítésre. Hogy erre jött-e vevő, vagy nem, azzal kapcsolatban nincs információm. Az egy érdekes kérdés, hogy itt van a város határában, nekünk még sincs semmi közünk hozzá, nem tudjuk, hogy az állam mit tervez ezzel a többre hivatott vagyonelemmel.

Elkezdődött már a pártja, a Demokratikus Koalíció programalkotása? Városvezetőként kérték az ön javaslatait? Ha igen, miket javasolt?

A DK politikájának alakításában nincs komolyabb szerepem, sem erre való igényem. DK-s polgármester vagyok, de polgármesterként elsősorban a város ügyei érdekelnek, függetlenül attól, hogy ennek a pártnak az irányvonala áll hozzám közel.

Hogyan látja magát a jövőben? Polgármesterként vagy országgyűlési képviselőként? Esetleg valami más szerepben?

Jelenleg polgármester vagyok, ezért ezt szeretném minél jobban csinálni. A helyiek választottak, ezért az ő akaratuknak akarok megfelelni. Ami nyomaszt egy kicsit, hogy egyre kevésbé van meg az önkormányzatiság lényege, miszerint egy településen a megválasztott vezetőnek van befolyása az ott élők számára fontos ügyekben. A polgáriak részéről jogos igény, hogy a polgármesternek jelezhessék, ha az iskolával, a hulladékszállítással vagy akár az ivóvízrendszerrel van bármiféle kérésük, problémájuk. A helyiek többsége nem tudja, hogy ezek már nem az önkormányzathoz tartoznak. Egyre kevesebb a hatáskörünk. Ezért nekem a rendszerrel van problémám: a helyi autonómia korábban megszokott rendszerét elvitték a központosítás irányába. Ezt nagyon nehéz kezelni. Természetes, hogy a polgáriak azzal jönnek, hogy „mi az, hogy nem tudsz róla, ezért választottunk meg”. Azért választottak meg, hogy a számukra fontos helyi ügyekre legyek befolyással. Ha valamiért én még fogok küzdeni, akkor azért, hogy ez a túlzott központosítás változzon meg. Úgy gondolom, hogy minden helyben megoldható feladatot, amely a helyieknek fontos, ott kell hagyni náluk.

Ezért országgyűlési képviselőként lehet hatékonyan küzdeni, nem polgármesterként.

Ebbe beletrafált. Polgármesterként szóvá lehet ezt tenni, de ha az önkormányzati érdekképviseleti szervek gyengék, akkor a törvényhozásban lehet eredményeket elérni. Bárki is lesz a választókerület országgyűlési képviselője, én azt támogatom, aki visszaadja az önkormányzati hatásköröket, amelyek korábban jól működtek. Vissza kell adni az iskolákat ott, ahol a fenntartás feltételei megteremthetőek, és vissza kell adni az adóbevételeket is.

Facebook

CSAK VELED együtt tudjuk garantálni, hogy az újságíró és a szerkesztő munkájába ne szólhasson bele más, csak Te, az olvasó. Egy hónapra csak 1000 forint. Támogasd előfizetéseddel a Debrecinert! Köszönjük!

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.