Így kormányozna az ellenzéki összefogás – Aláírták az alapelveket

A nemzet újraegyesítését, elszámoltatást, környezettudatosságot, igazságos újraelosztást, nyugat-európai bérszínvonalat és EU-ban maradást ígértek a pártelnökök. VIDEÓ

Ma, január 5-én 14 órakor élőben jelentkezett be a Facebookon a hat, korábban együttműködést kötő ellenzéki párt vezetője. Az online sajtótájékoztatónak hívott, mindegyik szervezet közösségi oldalán közvetített videóban a pártelnökök aláírták azt a dokumentumot (alább teljes terjedelmében közöljük), amelyben lefektették a győzelmük esetén történő közös kormányzásuk alapelveit. Az eseményen ennek megfelelően kevés konkrétum hangzott el, a bejelentkezésből leginkább arról kaphattunk egy képet, hogy miképpen sikerült összefésülni a különböző ideológiai háttérrel rendelkező pártok ágendáit, és hogy várhatóan mely pártok a program mely szakpolitikai területein dominálhatnak.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke arról beszélt, hogy céljuk a társadalmi béke megteremtése. „Betemetjük a társadalmi árkokat, újraegyesítjük a nemzetet” – ígérte. Erre szerinte maguk az összefogott pártok jelentik a garanciát, mint mondta: nem azt keresik, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. A politikus kijelentette, hogy mindenkit a nemzet részének tekintenek, aki magyarnak vallja magát, mindegy, hogy honnan származik és a világ melyik táján él.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke azt mondta, hogy olyan jogállamot hoznának létre, amelyben a polgárok ellenőrzik a kormányt és a hatalom szolgálja a törvényt, nem fordítva. Szabad sajtót, tudományt, oktatást és művészetet szeretnének, olyan szabad országot, amelyben a polgárok közösen alakítják a jövőjüket. „Véget fogunk vetni az oligarchák uralmának és leszámolunk a korrupcióval. Egyetlen bűn sem maradhat büntetlenül” – ígérte Fekete-Győr.

Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke, mint mondta, tudatában vannak a klímaváltozásnak, értik, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, amelyiknek még a saját kezében van a sorsa. Környezettudatos társadalmat építenének, ugyanakkor céljuk a népességfogyás megállítása is. Azt is említette, hogy a migrációval kapcsolatban a mély okokat kell kezelni: az EU-val együtt szüntetnék meg az ökológiai válságot és az erőszakos konfliktusokat, de a bevándorlás kérdését nemzeti hatáskörben tartanák.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke olyan gondoskodó társadalmat ígért, amelyben minden felnőtt fontos és minden gyermek érték. Igazságos újraelosztási rendszerükben a tehetősek többet adóznának, hogy az elesettek is emberhez méltó életet tudjanak élni. Számukra fontos az is, hogy a férfiak és nők ugyanannyi bért és megbecsülést kapjanak a munkájukért, és hogy a fiatalok ne elmeneküljenek, hanem visszajöjjenek az országba.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke arról beszélt, hogy szabad, méltányos, a társadalmi előrehaladást segítő oktatást akarnak, amelyben minden gyermek a legtöbbet tudja kihozni magából. A gazdaságban tisztességes versenyt és nagyobb demokráciát szeretnének, a felső tízezret és a nagyvállalatokat pedig jobban bevonnák a közteherviselésbe. Fontosnak tartják, hogy a tisztességes munkáért tisztességes bér járjon, a magyar bérszínvonalnak pedig meg kell közelítenie a nyugat-európai szintet. Kunhalmi azt is megígérte, hogy eltörlik a rabszolgatörvényként elhíresült munkatörvénykönyv-módosítást.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke elmondta, természetes, hogy sok vitánk van az Európai Unióval, hiszen az messze nem tökéletes. Magyarország történelmi választási lehetőségei közül ugyanakkor az EU a legjobb, ezért az európai közösségben kell maradnunk. Nem másodrendű állampolgárként, hanem hasonlóan, mint Nyugaton. „Hazafias kormányt szeretnénk. Európai kormányt. Így együtt” – zárta a rövid beszédek sorát a korábbi miniszterelnök.

Az eseményről mind a hat ellenzéki párt élő videóközvetítést adott a saját közösségi oldalán. Elkerülendő az elfogultság igaztalan vádját, a Debreciner alább megjeleníti az összes videót, hogy ki-ki megválaszthassa, melyik párt tálalásában szeretné látni ugyanazt.

DK:

Jobbik:

LMP:

Momentum:

MSZP:

Párbeszéd:

A közös kormányzás alapelvei 2022 után

Mi, a demokrata ellenzéki szövetség alapítói – attól a szándéktól vezérelve, hogy 2022 ne csak kormányváltás, hanem korszakváltás is legyen – azért egyesítettük erőinket, hogy minden magyar embert szolgáló kormányt alakítsunk. Szövetségünk célja az, hogy együttes erővel helyreállítsuk a demokráciát és a jogállamot, és elsöpörjük az autokratikus rendszert. Pártpolitikai különbségek felett álló közös meggyőződésünk, hogy a kormányzatnak részrehajlás nélkül, az igazságosság elve alapján minden magyar szabadságán, biztonságán és jólétén kell munkálkodnia.

1. Önmagával békében élő nemzet
Valljuk, hogy a magyar nemzet része Magyarország minden polgára, és mindazok, akiket bárhol is éljenek, saját választásuk, kultúrájuk, anyanyelvük köt a nemzet többi részéhez. A nemzet közösségének alapja minden ember méltóságának és jogainak tisztelete. A kormány feladatának és felelősségének tartjuk, hogy összekösse a nemzetet, hogy társadalmi békét teremtsen, a magyar társadalomban máig elevenen élő történelmi traumák begyógyításán dolgozzon, és hogy a külhoni magyarokat az általuk meghatározott célok mentén szolgálja.

2. Demokratikus jogállam
Olyan köztársaságot akarunk, ahol a polgárok ellenőrzik a kormányt, és nem a kormány a polgárokat. Olyan jogállamot, ahol a hatalom szolgálja a törvényt, és nem a törvény a hatalmat. Olyan szabad országot, ahol szabad a sajtó, szabad a szólás és a gondolat, szabad a tudomány, az oktatás és a művészet, ahol szabad a vallás és a lelkiismeret, de ahol nincs szabadrablás és korrupció. Olyan demokráciát, ahol a polgárok értelmes vitákban, eleven civil és helyi közösségekben, a politikai részvétel különböző fórumain, és szabad, tisztességes és egyenlő feltételeket biztosító választásokon maguk alakítják az ország jövőjét. Az államnak a lehető legtöbb szinten intézményesíteni kell az érdekegyeztetést a politikai hatalmaskodás kordában tartására, védenie kell a családokat és a helyi önkormányzatok autonómiáját, a nemzeti kultúrát és az ezeréves hagyományainkat. Véget vetünk az oligarchák hatalmának, az uram-bátyám világnak, leszámolunk a korrupcióval és megteremtjük a számonkérés jogszerű és hatékony rendszerét; nem félünk csatlakozni az Európai Ügyészséghez. A törvényes rend államát hozzuk létre, amelyben minden magyar polgárt azonos jogok és kötelezettségek illetnek meg.

3. Jövőbe tekintő kormányzás
A kormánynak a jelen érdekei mellett, az ország és a bolygó jövőjét is szem előtt kell tartania. Felismertük az ökológiai és klímaválság jelentőségét, és értjük annak a felelősségét, hogy a jelen generáció az utolsó, amelynek még saját kezében van a sorsa, ezért gátat vetünk a természet kizsákmányolásának. Olyan kormányzásra van szükség, amely minden egyes döntését úgy hozza meg, hogy azt megvizsgálja fenntarthatósági szempontból is. Olyan környezettudatos társadalom kialakítása a célunk, ahol a gazdaság és a hétköznapi életünk szervezése is figyelembe veszi a környezeti fenntarthatóság feltételeit. Megvédjük a természeti és az épített örökségünket, a közös kincseinket, a velünk és a vadon élő állatokat. Célunk a magyar demográfiai válság kezelése, a népesség-fogyás megállítása, azáltal, hogy minél több család számára legyen reális lehetőség a felelős gyermekvállalás. A migráció kihívását csak a kiváltó okok, köztük a klímaválság okozta katasztrófák és az erőszakos konfliktusok megszüntetésével lehet kezelni. Ebben számítunk az európai együttműködésre, de a bevándorlással kapcsolatos döntéseket továbbra is csak a nemzeti kormányok hozhatják meg. Megvédjük a határainkat, fellépünk az illegális migráció, és az embercsempészet, emberkereskedelem minden formája ellen.

4. Gondoskodó társadalom
Olyan társadalomért dolgozunk, amely nem hagyja magukra az időseket, a betegeket, a szegényeket; ahol minden ember fontos és minden gyermek érték. Igazságos elosztási rendszert teremtünk, amely az oktatás, a kultúra, az egészségügy és a szociális rendszerben mindenki számára elérhető szolgáltatásokat, közjavakat tesz
hozzáférhetővé, egyenlő esélyekkel. Kiutat kínálunk az egészségügy válságából, minden magyar polgár számára színvonalas ellátást biztosítunk. Olyan társadalmat teremtünk, amelyben nincsenek kiváltságosok, ahol a jobb helyzetben lévők hozzájárulnak ahhoz, hogy az elesetteknek bővebbek legyenek a lehetőségeik. Olyan Magyarországért dolgozunk, ahol a dolgozók megélnek a munkájukból, a nőknek a férfiakkal azonos fizetés és megbecsülés jár, az idősek tisztességes nyugdíjat kapnak és az állam mindenki számára garantálja a minimális létfeltételeket; ahol a legkisebb faluban is hozzá lehet férni az alapvető szolgáltatásokhoz és ahol az emberek a szülőföldjükön boldogulni tudnak: ahol senki nem kényszerül Magyarországot a kilátástalan életkörülményei miatt elhagyni, és ahová érdemes hazajönni.

5. Igazságos gazdaság
Magyarország legfontosabb nemzeti kincse az emberi tudás és kreativitás. Az ország gazdasági fejlődése, polgárai gyarapodása csak ezen alapulhat. Ehhez garantálni kell a tisztességes versenyt, a környezetre vagy társadalomra káros gazdasági tevékenységeket visszaszorító szabályozást és a jó minőségű, mindenki számára hozzáférhető állami szolgáltatásokat. Bevonjuk a felső tízezret és a nagyvállalatokat a méltányos közteherviselésbe, támogatjuk a szolidáris gazdaság térnyerését, a gazdaság demokratizálását, a szociális partnerek bevonását a döntésekbe. Tisztességes munkáért tisztességes bér, tisztességgel ledolgozott életért tisztességes nyugdíj jár: a magyar bérszínvonalnak meg kell közelítenie a nyugat-európai szintet. Meg kell szüntetni az ország kettészakítottságát, támogatni a leszakadó térségek, régiók gyorsabb növekedését. Az új munkahelyek teremtése, az ország fejlődése érdekében a kis- és középvállalkozásokat ugyanúgy stratégiai partnernek tekintjük, mint a gazdaság többi szereplőjét. A munkaügyi törvényeket úgy alakítjuk át, hogy azok mindig a gyengébb fél, a dolgozók biztonságát erősítsék, és vállaljuk a munkavállalói jogok erősítését, az azt csorbító szabályok (többek közt a „rabszolgatörvény”) eltörlését.

6. Európai Magyarország
Magyarországot Szent István óta a történelmi, kulturális és gazdasági kapcsolatai egyaránt Nyugat felé húzzák: ott a helyünk, az európai népek egyenragú közösségében. Tudjuk, hogy hazánk csak egy európai együttműködés keretei között, a többi nemzettel közösen lehet sikeres a változó világban. Ez azonban nem kritikátlan alkalmazkodást jelent: egyenrangú, a saját érdekeit és értékeit határozottan képviselő, konstruktív és kompromisszumkész partnerként kell közreműködnünk az Unió jövőjének alakításában, az ellentétek feloldásában, egy új európai kiegyezés kialakításában. Az európai értékeken alapuló élet lehetőségét teremtjük meg az ország állampolgárainak. Nem leszünk „másodrendű európaiak”: európai béreket, európai jólétet és európai jogokat akarunk minden honfitársunknak.

Mi, a demokrata ellenzéki szövetség alapítói vállaljuk, hogy a demokratikus, szociálisan igazságos, egyben környezet- és klímatudatos, összetartó Magyarországért fogunk dolgozni.

Demokratikus Koalíció
Jobbik Magyarországért Mozgalom
LMP- Magyarország Zöld Pártja
Magyar Szocialista Párt
Momentum Mozgalom
Párbeszéd Magyarországért

KÖSZÖNJÜK a támogatását azoknak, akik segítették a munkánkat 2019-ben és 2020-ban! Számítunk rájuk és másokra is 2021-ben, hiszen együtt tudjuk garantálni, hogy az újságíró és a szerkesztő munkájába ne szólhasson bele más, csak az olvasó. Támogasd előfizetéseddel a Debrecinert 2021-ben! Köszönjük!

Debreciner

Ajánljuk szíves figyelmedbe heti hírlevelünket, amiben legfontosabb publikációinkról és a Debreciner szerkesztőségének háttérmunkálatairól, kiadónk akcióiról adunk tájékoztatást! Itt lehet feliratkozni!

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.