Senki ne szítson etnikai feszültséget a roma családok ügyében! – kéri Hajdúhadház polgármestere és a helyi kisebbségi politikus

Közös közleményt adtak ki a 120 ember lakhatását bizonytalanná tévő ügyről. Közvetlenül a kérésük előtt a tárgytól eltérve arról írnak, hogy milyen rendőrségi intézkedések voltak az Irinyi utcai telepen az elmúlt öt évben. Az Országos Roma Önkormányzat időközben bejelentette: megállapodás született köztük, a hajdúhadházi önkormányzat és a helyi roma önkormányzat között arról, hogy egy család sem kerülhet utcára.
Budai Péter

Május 3-án számoltunk be arról, hogy Hajdúhadházon heteken belül 120, jelenleg még szociális bérlakásban élő roma lakos kerülhet az utcára, az önkormányzat ugyanis európai uniós forrásból felújítaná az Irinyi utcában található két sorházat, miközben a legtöbb család számára egyelőre kilátásban sincs semmilyen új lakhatási lehetőség. Cikkünk megírását követően, szintén május 3-án jelentetett meg közös közleményt az ügyben a független sajtótermékeknek a kilakoltatásokról nem nyilatkozó Csáfordi Dénes (Fidesz) polgármester és Bernáth Bálint, a helyi roma nemzetiségi önkormányzati elnöke, aki a Debrecinernek korábban arról beszélt, hogy szerinte Soros-katonák próbálják lejáratni a fideszes többségű önkormányzatot.

Budai Péter

A település honlapján olvasható szöveg szerint az önkormányzat az ingatlanok leromlott állapota miatt szükséges felújítási munkákat szeretné megvalósítani. Kijelentik, hogy a lakóknak a járványra hivatkozó szerződéshosszabbítási kérelmét tudomásul vették, de az erre lehetőséget adó jogszabály május 23-án hatályát veszti, újabb hosszabbítást pedig nem terveznek, csak amennyiben törvény kötelezi őket erre.

Az elnyert uniós pályázatról azt írják, annak elsődleges célja a városrész leszakadását okozó folyamatok megállítása, megfordítása. „A pályázat nem szegregátumból, szegregációval veszélyeztetett területről történő kiköltöztetésre irányul, hanem a terület státuszának emelésére a bérlakások felújításával” – írják. Feltűnő, hogy a polgármester és a roma nemzetiségi képviselő közleménye mintha szándékosan kerülné a lakók említését, pedig a pályázat felhívásának rögtön az első mondatában szerepel, hogy az ott élő lakosság felzárkóztatásának érdekében írják azt ki.

Budai Péter

A kezdeményezés célja kimondottan a telepeken élők, jelen esetben az érintett 12 család életkörülményeinek javítása. „A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítését (lehetővé téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdan munkaerő piaci részvételüket) és az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítását” – olvasható a kormányzati honlapon.

Csáfordi és Bernáth közleménye szerint a bérlők és a jogcím nélküli lakáshasználók összesen 600 ezer forint lakbérhátralékot halmoztak fel, miközben a lakások bérleti díja nem éri el az 5 ezer forintot. Azt írják, ennek ellenére mégsem kezdeményezték a lakók kilakoltatását, ahogy nem tervezik a családok szétszakítását sem, a lakhatásuk megoldásában pedig aktív szerepet vállal az önkormányzat, a családsegítő és a nemzetiségi önkormányzat is. „Elhatárolódunk azon híresztelésektől, hogy arról tájékoztattuk az érintetteket, hogy a gyermekek családból való kiemelésére irányuló eljárások kezdeményezésére kerül sor” – írják, ugyanakkor azt a közleményben nem jelentik ki, hogy ezek az eljárások nem fognak elindulni.

Budai Péter

A szöveg ezt követően kitér arra, hogy a lakásokban több olyan gyerek él, akiknek a szüleivel szemben az elmúlt öt évben olyan ügyek miatt intézkedtek a hatóságok, mint az igazolatlan hiányzások, a szülő életvitelével kapcsolatos problémák, a szülői elhanyagolás és a családon belüli erőszak. Mivel azt Csáfordiék is elismerik, hogy ezeknek semmi közük nincs a jelenlegi eseményekhez, ez a gesztusuk nehezen értelmezhető másképp, mint a lakókkal szembeni társadalmi ellenszenv szítására történő kísérlet. Természetesen nem áll szándékunkban az esetleges szabálysértések és bűncselekmények súlyát relativizálni, de fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a polgármester és a roma nemzetiségi képviselő nem megtörtént bűncselekményeket, hanem hatósági intézkedéseket említ, amelyek állításuk szerint öt év alatt történtek egy nagyságrendileg 120 személyből álló, tehát egy kisebb falunyi közösségben.

A közleményben megemlítik azt is, hogy „már több család jelezte költözési szándékát és nyújtotta be támogatási kérelmét”. Mivel közvetlenül azt követően beszélgettünk a lakókkal, hogy Hajdúhadház aljegyzője tájékoztatta őket az önkormányzat által felajánlott támogatásról, okkal feltételezhetjük, hogy valójában nem költözési szándékuk miatt nyújtottak be támogatási kérelmet egyes családok, hanem azért, mert más lehetőséget nem láttak a lakhatásuk biztosítására a május 23-i határidőt követően. Csáfordi és Bernáth ezt követően leszögezik: elkötelezettek abban, hogy a családok lakhatása megoldódjon, kapcsolatban vannak velük, keresik a megoldást, az önkormányzat pedig anyagilag segíti őket (a lakók beszámolója alapján kéthavi albérleti kaució összegét ajánlották föl nekik).

Budai Péter

A polgármester és a roma nemzetiségi képviselő szerint az elmúlt tíz év összefogásának eredményeként békés, biztonságos és fejlődő településsé vált Hajdúhadház, ezért azt kérik mindenkitől, hogy csak az általuk leírtak figyelembevételével alkossanak véleményt az ügyről. „S amennyiben kialakított véleményüket nyilvánosságra szeretnék hozni, azt lehetőség szerint oly módon tegyék, hogy azzal nem zavarják meg a hajdúhadházi emberek nyugalmát, s békés közösségünkben nem szítanak etnikai feszültséget!” – kéri a két politikus, rímelve Bernáth Bálint nekünk adott korábbi nyilatkozatára.

A közlemény végén a segíteni akaró civil szervezeteket és magánszemélyeket arra kérik, hogy küldjenek anyagi támogatást a roma önkormányzat által a Takarékbank Zrt-nél nyitott elkülönített bankszámlaszámra: 50435115-10003190. Azt, hogy ezt pontosan hogyan szeretnék felhasználni, nem részletezik, de Bernáth a Debrecinernek korábban arról beszélt, hogy szeretnének ingatlanokat vásárolni, amelyeket szociális bérlakásként adhatnának ki egyes lakóknak.

FRISSÍTÉS

Úgy tűnik, felpörögtek az események az Irinyi utcai romateleppel kapcsolatban. E cikkünk írásával egy időben az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) a közösségi oldalán közölte, hogy Dancs Mihály, az ORÖ elnökhelyettese és Menyhért Attila, a szervezet képviselője közös tárgyalást kezdeményezett a hajdúhadházi önkormányzat jegyzőjével és a helyi roma önkormányzat elnökével. „A megállapodás során az Önkormányzat jegyzője biztosította a képviselő urakat arról, hogy az Európai Unió »Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon« című projekt megvalósítása során a rászoruló családok egyike sem kerülhet utcára” – írják.

Mivel magát a megegyezés szövegét nem tették közzé, levélben kértük az Országos Roma Önkormányzatot, hogy küldjék el azt szerkesztőségünknek. Amennyiben megkapjuk, természetesen azonnal ismertetjük azt olvasóinkkal.

Az ORÖ által - fénykép kíséretében - posztolt mai tárgyalásról és a megállapodásról a hajdúhadházi önkormányzat eddig nem számolt be a saját hivatalos platformjain.

CSAK VELED együtt tudjuk garantálni, hogy az újságíró és a szerkesztő munkájába ne szólhasson bele más, csak Te, az olvasó. Egy hónapra csak 1000 forint. Támogasd előfizetéseddel a Debrecinert! Köszönjük!

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.