800

Leláncolt akarat

Nem nagyon keresi meg őket politikai ajánlattal szinte senki. Minek? Megvásárolhatók szavazáskor, úgy a legolcsóbbak.

Mottó: Nem kellett volna azt mondani, hogy a zseni száz évvel megelőzi a korát. Bosszantotta az embereket, hogy ezt hallják, és a zsenialitás ellen hangolta őket. Bolondokat is termett és támogatott ez az állítás. És nem is igaz, legalábbis részben nem; mert éppen a zseniális személyek képviselik a koruk szellemét, bár annak akarata ellenére és tudta nélkül. Valószínűleg helyesebb és nevelőbb hatású volna azt mondani, hogy az emberek átlaga száz évvel el van maradva a kora mögött. Robert Musil

Sokat szenvedtünk már, de nem eleget. Vajon mitől működik egy olyan társadalom, ahol 3,5-4 millió embert magára hagy az állam? Mitől működik egy olyan társadalom, ahol 6-6,5 millió ember teljesen közömbös az orwelli alul lévők szenvedése iránt?

Sokan már most abbahagyják e jegyzet olvasását, mert közömbösek, és azt se akarják tudni, ki az a 3,5 millió ember és miért alul lévők ők. Persze eljöhet az idő, amikor majd egyénileg rádöbbennek. A sors kiszámíthatatlan. Vagy nagyon is jól tudják, hogy kik vannak a másik oldalon, és az életük éppen ez miatt egy hatalmas rohanás és kapzsiságcunami? Félnek.

Egyszer írtam néhány gondolatot a szegénységből felkapaszkodott boltosról, hogy mennyire, de mennyire utálta a hajléktalanokat a boltja előtt. Kis társadalmi fókusz ez, semmi más. A hajléktalan a gazdagnak olyan közömbös, hogy emberszámba se veszi, a szegénységből jött boltosnak azonban örök mementó a számkivetett, mert tudja, ha nem dolgozik keményen, akkor esetleg az elesett ember helyére kerülhet. Felfalhatja őt a konkurencia. Ezért kiabálja a boltos, hogy takarodjon a boltja elől a semmirekellő hajléktalan, és ne rombolja az ő érdemeit, munkájának a gyümölcsét egy ilyen dologtalan ember. A kis meritokrata! Ki szereti látni az esetleges szomorú véget? Senki.

Bizony! A lent lévőkre nem a társadalom csúcsán élő emberek kiabálnak a legjobban, hanem a csak egy fokkal feljebb lévők. Félnek a helycserétől.

Persze, minden olyan kicsiben, mint nagyban. A kormány például az egy fokkal lejjebb lévőktől, az erősödő ellenzéktől fél, nem igaz? Vajon képes-e az ellenzék ellene fordítani a szavazókat, vagy sem? Ez az ő kérdése, semmi más. Direkt nem írtam népet. Magyarországon 3,5 millió ember nem a nép, hanem a donor vagy a gazdatest szerepében éli le szerencsétlen életét. Lehet, hogy velem együtt. Nem is nagyon keresi meg őket politikai ajánlattal szinte senki. Minek? Megvásárolhatók szavazáskor, úgy a legolcsóbbak. Talán most kellenek majd a buszokra, a békemenetre meg az ellenbékemenetre, biodíszletnek, az elmebetegek háborújába.

Amikor a 3,5 millióról beszélek, furcsamód mindenki a szegregátumokban élő cigányokra gondol. Fúj cigányok, jön a sok előítélet, az igénytelenségre való mutogatás, az alapvető szükségletek hiánya, a gyorsan élés és velejárójaként a gyorsan halás problematikája. Ennyinek gondolják sokan a társadalmi szerepünket. Ugye tudják, hogy nincs Magyarországon 3,5 millió cigány? Remélem azt is, hogy nem mindegyikük szegény. No, elemezzük ki ezt a társadalmi rétegcsoportot egy kicsit.

Az uzsorás például egészen jól él, és helyben nem egyszer a nagy, magyar politika kiszolgálója. Lehet, hogy nála fekteti be a pénzét még a polgármester is. Ki tudja?! Ott vannak még a „vállalkozók”, a mindenre kapható fajták, akiknek semmi sem szent, és röhögve verik át a sajátjaikat is. Érdekes, hogy általában ezek a primitív és erőszakos fajták szintén jó kapcsolatokat ápolnak felfelé, a helyi politikát művelőkkel vagy még feljebb, lefelé pedig gátlástalanul taposnak. Valaha a nemzetbiztonságiak aktát vezettek róluk… Tőlük retteg a szegregátumok népe, nem Orbán Viktortól.

Azonban nemcsak aljas, elnyomó cigányokból és az általuk kihasználtakból áll a cigány világ, bár már itt megjegyzem, hogy igen sok cigány ember dolgozik ebben a rétegcsoportban is, ha van rá valóságos esélye. Közmunkásai, vállalkozóknál sokszor feketén dolgoztatott segédmunkásai ők a társadalomnak. Ne becsüljük le a munkájukat! Ha mégis lebecsülnék, cseréljenek velük hat hónapra. Másképp látnák ezt a betyár világot, az biztos.

muon.hu
No, de nem minden cigány „bűnöző” (mondjuk eleddig se arról beszéltem, de arról igen, hogy a galádabbjai hogyan használják ki őket, vegyesen magyar is, cigány is, meg bárki is, ha teheti) mint, ahogy a Toroczkai-féle félázsiaiak is gondolják.

Egy Shakespeare-i félre: egy állítás. A rasszista emberek félnek a cigányoktól! Féltik, amijük van, félnek attól, hogy változik a társadalom, és egész jó eséllyel kerülnek a gyermekeik ma még alapból foglalt helyeire jobb képességű cigány gyermekek, akik már lehet, hogy nem szolgálni fogják az övéiket, hanem irányítani. Ezért jól elnyomja őket a társadalom, és így mindig újratermelődnek közöttük az olyanok is, akiktől tényleg félni kell, mert olyan gátlástalanok ők kicsiben, mint az elnyomóik nagyban. Róka fogta csuka helyzet!
Az előítélet kialakulása így az erősebb társadalmi békétlenségének a következménye, mint ahogy következménye a társadalmi szintű ridegtartása is az elnyomottaknak.

Ha még tágabb társadalmi körben tekintünk a témára, akkor egyértelmű, hogy egy jóképességű cigányember ha kitartó, ha szorgalmas és ügyes is, igen jó vállalkozást képes felépíteni! Mostanában melegség járja át a szívemet, amikor a rokonfiúkat (20-30 évvel vagyok idősebb náluk, egyébként családos emberek) látom, hogy saját vállalkozásaikban dolgoznak. Általában egyikük a vezető, aki a rokonokat, barátokat, ismerősöket összefogja, foglalkoztatja. Csodálatos látni, hogy az erejük, a kitartásuk, a barátságuk meg a munkaerőhiány okán - amikor is nem a bőrszín, hanem szakmai hozzáértés számít - dolgosan, szépen haladnak!

Mindig is voltak „cigány brigádok” a szocializmusban is, de valahogy ez más! Itt jobban hasznosul a munka és egyre kevesebb az elnyomás! Nem mondom, hogy nincs valamiféle elnyomás, vagy éppen a farkastörvények miatt nem kell az erő, de mivel rokonok, barátok, ismerősök dolgoznak együtt, biztosabb a fizetés, és az érdekközösség miatt kisebb az esély, hogy bárki is megpróbálja a munkájuk gyümölcsét elvenni. Ismerik egymást a családjaik is. Összejárnak. Közösséget alkotnak, ami nem kis erő a mai közömbös világban. A bűnből élők nagy valószínűséggel, inkább elkerülik őket. Lassan lefoszlik róluk a stigma, és elmúlik az erőszakosság is a környezetükben! Haladnak is szépen, áldja meg őket a jó Isten!

Tarcali fiatalok munka közben

Lépjünk még egyet kijjebb!

A tisztes megélhetést adó szakmai teremtő munka kitermeli a következő generáció diplomás cigányait is. Ma sincsenek ám kevesen, csak itt még „sok a diplomás és kevés a fóka”, azaz nagy a konkurencia, és a mieink hátrányból indulnak az előítéletesség és a tőlük való félelem miatt (mármint, hogy elveszik mások helyét a tudásukkal). Halkan hozzátenném, hogy elég sok diploma olyan, ami nem túl jól hasznosítható egy kultúrbarbár világban. Lehet, hogy ez sem véletlen, mint a szakkollégiumok lakóinak befolyásolt eltökéltsége sem az – szerintem.

Hej, ha egyszer beindulnak és összedolgoznak a diplomásaink és a szakmunkásaink, nem kell itt semmiféle roma felzárkóztatás és másoknak hajbókolás! Tanulunk és tanítunk! Elismertek leszünk akkor is, ha mások nem akarják! Nekünk is lesznek gazdag és támogató mecénásaink a sajátjaink közül, nekünk is lesznek társadalmi mértékű vágyaink és céljaink! – Milyen szép álom…

Ennek ma még legfőbb gátja az a hatalmas előítéletesség és félelem, ami a cigánysággal szemben megmutatkozik. Ennek gátja egy olyan állam, amelyik képes 2,5 millió nem cigányt IS a társadalmi ridegtartással elbutítani, nyomorban tartani, elvenni az egyetlen viskóját pár százezer forint miatt, milliókkal eladósítani még az utódjait is!

A mocskos állam, a mocskos emberek műve! Hol van már a sokszínűség iránti igény a befeszült elmebetegek államában? Hol van a jóság, a szeretet, a megbocsájtás nagyszerűsége és a példaértékű követése, az okítása és emberformáló ereje ti nagy bigott álkeresztények? Hol van? Ez az aljas emberi viselkedés másokkal szemben, 3,5 millió emberrel szemben teremti meg azt a társadalmi feszültséget, ami miatt, aki teheti, elmegy ebből az országból szerencsét próbálni másutt. Sokan, sajnos, nem tehetik meg! Áldoztak ennek a félresikerült, megosztó és erőszaktevők által irányított országnak 30-40 évet az életükből, szegények maradtak, kiszolgáltatottak lettek, munkaerejük elenyészett! Ezek a tények, minden elnyomott ember legfőbb gátjai a haladásban. Ezek az elnyomott emberek is cigányok a saját országukban a szegénységük és megvetettségük okán. Ez a rasszjegyeiket viselő cigányokat akár duplán is földközelben tartja.

A cigányság haladásnak másik gátja véleményem szerint: a bárkivel kollaboráló, ma még a félresikerült, politikai cél nélküli, másoknak projektelő, másokat kiszolgáló, úgynevezett roma mozgalom, valamint a tekintélyelvű, mesterséges, az államtól politikai púpnak „kapott” intézményi roma nemzetiségi önkormányzatiság tákolmánya, és ezekből a tényekből következőleg a saját jogú, valós politika hiánya például a magyar parlamentben, de akár Brüsszelben is. Nagyon sok értelmes szolga van a cigányok körében, akik a szabadságról beszélnek, de ők maguk csak addig szabadok, amíg a többségi pénzeszsákok nem adnak nekik pénzt. És általában, adnak. És olyankor betemetik az árkokat. És olyankor bárkivel képesek együtt dolgozni. Épp úgy, mint a politikusok.

Többmilliónyi leláncolt akarat, többmilliónyi kiszolgáltatott ember, akikkel sem a kormány, sem az ellenzék nem áll szóba (mint ahogy az az előválasztáskor is egyértelműen látszott). Ők Magyarország leláncolt akaratú, jobb sorsra teremtett indiánjai, akik - ha minden így megy tovább -, akár hasonló sorsra is juthatnak, mint amerikai őslakos sorstársaik, bőrszínre tekintet nélkül, csak a kiszolgáltatottságuk okán. Végül is, csak aljas politikai akarat kell hozzá, és emberfarkasok, akik már ma is közöttünk élnek!

Olvassák és tartsák meg maguknak a Debrecinert, olvassanak igazságot ebben az elbutított, hazug és erőszakos világban!

Horváth Ferenc írásai itt olvashatók: 800 .

Ha fontosnak tartod, hogy a Debreciner folytathassa a munkáját, akkor támogasd! Rajtad múlik!

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.