Hét fejezetben 30 pont a debreceni baloldal választási programja

Elkészült a „debreceni demokraták”, a DK-MSZP-Párbeszéd-Szolidaritás összefogás választási programjának végleges változata. A polgárok voksaiért igyekvő helyi politikai alakulatok közül elsőként ők hozták nyilvánosságra elképzeléseiket, ajánlásaikat. A Debreciner teljes terjedelmében megjelenteti a választási programjukat, s ugyanezt megteszi a többi induló szervezet programjával is, amennyiben kérésünknek eleget téve a politikusok eljuttatják hozzánk, általunk pedig a debreceni választókhoz.

EGY TELEPÜLÉS NEM A TÉRKŐ ÉS A BETON MIATT LESZ NAGYVÁROS, HANEM A BENNE ÉLŐ, DOLGOZÓ, MEGELÉGEDETT POLGÁROK MINDENNAPJAITÓL!

„Mi vagyunk az a csapat, akik eddig is, és ezután is kimondjuk, amit mindenki más csak körülír, és vállaljuk, amit mindenki más megúszna.”

Debrecent tegyük közösen a régió fővárosává!

Preambulum

2014 óta sok változás nem történt. Ugyanúgy csikorog a kanyarokban a kudarcos Kósa-éra villamosa, ugyanúgy pusztul a hazug rezsicsökkentés terhe alatt a közszolgáltatás, törnek a víznyomócsövek, túrják fel az utakat, és pont olyan reménytelen módon nőnek a kátyúk is az utakon, mint akár öt éve. Ugyanúgy Debrecen a negatív példa a tömegközlekedés szervezésében, színvonalában; ugyanolyan sokat állnak-főnek a közlekedési dugókban a debreceniek; ugyanúgy váltanak kaotikusan a közlekedési lámpák, dugulnak be körforgalmak, kereszteződések; fizetünk vagyonokat a tömegközlekedésért, a parkolásért, és működtetnek maffia-parkolási rendszert a kórházak környékén.

Ahogy 2014 előtt, úgy napjainkban is pusztítják városunk fáit, zöldterületeit, épített örökségét, tűnnek el múltunk utolsó darabkái is, és adják át helyüket a jellegtelen, stílustalan épületeknek, gondozatlan, napszítta, kiégett - parkoknak a legkevésbé sem nevezhető - területeknek.

Debrecen annak ellenére is a szabadság, a hazaszeretet, a demokrácia őrvárosa, hogy néhány, egykorvolt fiatal demokrata - mára inkább zavaros fejű, gumigerincű despota - azt maga alá gyűrte, elfoglalta, s a Fidesz fővárosává silányította.

A hitet kell visszaadni a cíviseknek, azt, hogy minden választási manipuláció, milliárdos propaganda, a rákos daganatként mindent behálózó korrupció ellenére is van remény és lehetőség, még Kósa Lajos városában is. Igen, van lehetőség, hogy szabad, 21. századi polgári világot teremthessenek maguknak, szabadon vállalkozhassanak, s ne másodrangú szereplői legyenek a multikkal szemben városunk gazdaságának. Bátran és esélyesen induljanak az önkormányzat által meghirdetett pályázatokon, higgyenek és bízzanak a város vezetőiben, hogy azok nem pártpolitikai alapon döntenek majd Debrecen jövőjéről, városunk polgárainak életéről.

Fel kell szabadítanunk Debrecent a 20 éve tartó Fidesz-uralom alól! Meg kell szabadítani városunkat feudális béklyóitól, kiszakítani a sógorság-komaság avítt világából, és egy nyüzsgő, modern, szabad és felvilágosult, fejlődő nagyvárost kell végre teremtenünk! Egy olyan, múltjára és teljesítményére büszke, európai nagyvárost, valódi európai régióközpontot, ahol a város lakosai és az ide látogató turisták is egyaránt jól érzik magukat.

Egy olyan nagyvárost, ahol nem annak vezetői, politikusai és azok szülei, gyermekei gazdagodnak mesébe illő módon, hanem amely lakóinak boldogulását segíti.

Ahol nemcsak a belváros fejlődik, hanem élhető, Európához méltó, megfelelő közművekkel ellátott külvárosi, kertvárosi térségek, vonzó, politika és korrupció által nem fertőzött, a valódi teljesítményt elismerő gazdasági környezet, elviselhető adóteher segíti lakóit. Olyan polgári világot, ahol erős a szociális gondoskodás igénye, ahol a város valós és kézzelfogható segítséget és támaszt nyújt az ott élőknek, legyenek azok pályakezdő fiatalok, kisgyerekes családok, idős, elesett emberek, vagy akár kisvállalkozók is!

Debrecen, a gondoskodó város

1.) Meg kell becsülni idős, gondozásra szoruló embertársainkat, kellő figyelmet és a jelenleginél lényegesen több anyagi erőforrást kell biztosítani a szociális gondozóhálózatnak! Sokan vannak, akik idős korukra gondozásra szorulnak, és sok olyan szerencsétlen sorsú, nehéz helyzetben lévő család van városunkban, akik beteg, ápolásra szoruló gyermeküket vagy hozzátartozójukat otthon gondozzák. Az ilyen családoknak, egyedül maradt idős és beteg embereknek a sorsát fokozott figyelemmel kell követni. Ezért a nappali szociális otthonok és foglalkoztatóinak számát - különös tekintettel a külterületekre - növelni, az ellátás költségét pedig radikálisan csökkenteni kell, hiszen nagyon sokan azért szorulnak ki az ellátásból, mert képtelenek megfizetni a magas étkezési és gondozási díjakat. Az arra rászoruló, idős vagy beteg polgárainknak gyógyszertámogatási rendszert alakítunk ki.

2.) A külterületen élők legyenek teljes jogú tagjai városunk társadalmának! Debrecen társadalma – köszönhetően a Fidesz klientúra építő politikájának - szétszakadt. A város peremén, a külvárosokban, mára már nemcsak az „őslakosok”, hanem a városból anyagi, egzisztenciális okokból odaköltözők alkotnak jelentős lakóközösséget. Azokat a családokat, egyedül élőket, akik bármilyen okból is szakítottak a város forgatagával, vagy eleve valamely „külterületen” születtek, ugyanolyan jogokkal rendelkező állampolgároknak kell tekintenünk, mint a sorompóval, biztonsági szolgálattal védett lakóparkokban élőket. Ugyanúgy jár nekik a tiszta ivóvízhez, a közbiztonsághoz, a kulturált lakhatáshoz, a biztonságos közlekedéshez való jog. Ezért ahol ezek a szolgáltatások nem, vagy csak korlátozott mértékben érhetőek el, ott kiemelt fontosságúnak tekintjük e szolgáltatások kiépítését.

3.) Játszótereket a gyerekeknek, gyerekeket Debrecennek! Debrecenben évről-évre csökken a lakótelepi játszóterek száma. A fiatal házasok, gyermekes családok nehéz helyzetben vannak, hiszen a lakótelepeken nem felújították, hanem egyszerűen bezárták az elavult, elöregedett, veszélyessé váló játszótereket. A néhány felújított játszótér pedig olyan kiemelt övezetben került megépítésre, amely távolságát tekintve is elérhetetlen a lakótelepi kisgyerekes szülők számára. Ezért az elkövetkező ciklusban minden lakótelepen legalább egy, európai normák szerinti játszótér megépítését kell felvállalnia városunk önkormányzatának.

4.) Óvodafelújítási programot a városnak! Mindamellett, hogy gyermekeinknek nincsenek kellő számban biztosítva játszóhelyek, az óvodai, bölcsődei elhelyezés is egyre rosszabb körülmények között történik. Az a tapasztalat, hogy a város jelenlegi vezetése sok esetben inkább átadja az egyházaknak az óvodai ellátás biztosítását, kivonul az óvodai gondozásból, ahelyett, hogy azokat felújítaná, korszerűsítené. Nekünk fontosak a gyermekeink, hiszen azok jelentik városunk, a benne élők jövőjét! Ezért teljeskörű óvoda-felújítási programot hirdetünk, ahol minden önkormányzati óvodát a szükséges mértékben és sorrendben felújítunk. Debrecenben nem maradhat olyan gyermek, aki – ha erre igénye van a szülőknek – helyhiány miatt nem nyer felvételt önkormányzati óvodába.

5.) Lakhatást kell biztosítani minden rászorulónak! Meg kell újítani a bérlakás-programot! Nagyon sok olyan egyedülálló és családos polgára van városunknak, akinek nem áll módjában, hogy saját házat, vagy akár kisebb lakást vásároljon. Debrecen önkormányzatának új bérlakás-programot kell hirdetnie, amelynek keretén belül az arra jogosultak, fiatal házasok, az alacsony jövedelműek számára az önkormányzat támogatásával, a piaci ár alatt, önkormányzati segítséggel lakást bérelhetnek. Mindezeken túl az önkormányzat feladata – a tulajdonosokkal közösen - a meglévő lakások korszerűsítésének segítése, aminek érdekében minden évben pályázati lehetőséget biztosít a felújítások támogatására.

6.) Oligarcha-keltető, Fideszes elitiskola helyett ösztöndíjprogram! Debrecen közpénzen angol nyelvű luxus-iskolát épít, ahol a többmilliós tandíj miatt nagyrészt oligarchák, milliárdosok és Fideszes politikusok gyerekei kaphatnak lehetőséget a tanulásra. Elfogadhatatlan, hogy a város adófizetőinek évente legalább 800 millió forintos támogatásával működő elitiskolájából kirekesztik a tehetséges debreceni diákokat, miközben a közoktatást lezüllesztik. Ezért az elkövetkező tanévtől olyan ösztöndíj-rendszert alakítunk ki, amelynek révén a mindenkori tanulói létszám legalább 30%-nak biztosítjuk az ingyenes oktatás lehetőségét a tanintézményben. VEGYÜK VISSZA ISKOLÁINKAT! Debrecen legyen újra valódi iskolaváros, ezért kezdeményezzük általános- és középiskoláink visszavételét, az itt dolgozók munkájának „bértáblán” túli anyagi elismerését.

Debrecen, az átlátható, korrupciómentes, szolgáltató város

7.) Debrecen ingatlangazdálkodása teljes átvizsgálásra szorul. Az elmúlt ciklusokban rendre olyan városi, nagy értékű ingatlanok kerültek eladásra, amelyek tranzakciói sok esetben gyanúsan alacsony áron történtek. Jelenleg a város, de különösen a belváros, tele van ily módon átjátszott, üres, nem hasznosított, gazos, szemetes telkekkel, volt önkormányzati, ma már magánkézben lévő, de nem hasznosított épületekkel. Felül kell vizsgálni az elmúlt években történt önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos adás-vételeket! Nem elfogadható, hogy a város irányításához, az önkormányzathoz, annak cégeihez kötődő, politikai-gazdasági funkcióban lévők, vagy azok érdekeltségei a város ingatlanjait mélyen a piaci ár alatt megvásárolják, vagy azt megvásárolni kívánják, jelentős anyagi haszonszerzés reményében. Ezért etikai kódexet hozunk létre, amelyben minden, a város közéletében, annak gazdasági-politikai életében funkciót betöltő szereplő hitet tehet, hogy ő, és az érdekeltségében lévő cégek, vállalkozások a várossal piaci ár alatt nem kötnek üzletet.

8.) Ne a város legyen a politikusért, hanem a politikus legyen a városért! Debrecenben hosszú évek tapasztalata, hogy a politikai elit gyakorlatilag saját belterjes világába, egyfajta elefántcsonttoronyba zárkózva kizárólag saját érdekeit szem előtt tartva, pártpolitikai érdekek mentén dolgozik. A polgármesteri fogadóórák csak papíron léteznek, a megválasztott képviselők közgyűlési tevékenysége pedig kizárólag a lelketlen szavazógép kezelésére korlátozódik. Az egyéni körzetben bejutott képviselők rendszeresen saját körzetük fejlesztései ellen szavaznak, kizárólag azért, mert ez a polgármester vagy a pártjuk érdeke. Vissza kell adni a rangját a közéletnek! A közgyűléseket, a bizottsági üléseket vágatlanul, teljes terjedelmében elérhetővé kell tenni városunk lakói számára, hogy meggyőződhessenek az ott folyó munkákról, figyelemmel kísérhessék megválasztott képviselőik tevékenységét. Mindezeken túl létre kell hozni a polgármesteri kabinet szolgáltató irodáját, ahol Debrecen lakói közvetlenül is fordulhatnak városunk vezetőihez.

9.) A szolgáltató város a jól működő nagyváros. Több bedőlt, veszteséget termelő városi vállalkozás is bizonyítja, hogy a debreceni önkormányzat (mint ahogy ez az önkormányzatokra általában is jellemző) nem tud jól vállalkozni. Az eddigi „vállalkozó város” elhibázott városstratégiája helyett a „szolgáltató város” képét kell erősíteni! Olyan gazdasági-politikai környezetet kell teremteni, úgy kell csökkenteni az adókat, a vállalkozókra rótt adminisztrációs terheket, hogy egyidejűleg valós és nyílt, minden arra alkalmas vállalkozás számára elérhető közbeszerzési rendszer alakuljon ki, amely élénkíti, vonzza a vállalkozásokat, felpezsdíti városunk gazdasági életét. Az önkormányzat – egyetem - vállalkozások kölcsönös együttműködése, gazdasági ereje együttesen kell, hogy biztosítsák a társadalmi felelősségvállalás iránti kötelezettségüket. Az ide települő vállalkozások, egyetemi fejlesztések közösen járuljanak hozzá a városlakók élethelyzetének javulásához.

10.) Debrecen vagyonának kezelését átláthatóvá, korrupciómentessé, olcsóbbá kell tenni! A Debreceni Vagyonkezelő Holding Zrt. jelenleg ismereteink szerinti valós funkciója nem több, mint az, hogy átláthatatlanná tegye, leplezze a város cégeinek gazdasági mutatóit, azok működését. A milliárdos vagyon fölött rendelkező Vagyonkezelő Holding olyan vízfej, amely mára legfeljebb városunk Fideszes urainak floridai utazását tudja menedzselni, és mindezek mellett működése jelentős anyagi forrásokat emészt fel. Ezért szükségesnek gondoljuk a Vagyonkezelő Zrt. jelenlegi struktúrájának átvizsgálását, szükség esetén a jelenlegi rendszer teljes megszüntetését. Mindezeken túl a vagyonkezelő tagvállalatainak működése fehér folt, ismeretlen nemcsak városunk lakói, de Debrecen közgyűlése számára is. Ezért a tagvállalatokat, azok működését átláthatóvá kell tenni, s amennyiben szükséges, azok működését optimalizálni kell. A tagvállalatok vezetése, menedzsmentje kizárólag teljesítménybéres javadalmazást kaphat!

Debrecen, az élhető város

11.) A város becsülje meg az itt lakókat! Debrecen-kártya bevezetését kezdeményezzük, amely a tömegközlekedési eszközök, kulturális események, egyes városi szolgáltatások igénybevételénél kedvezményt biztosít az itt élő, adózó polgárok számára.

12.) A belvárosnak vissza kell adni régi fényét, a bezárt üzleteket újra kell nyitni! Az elmúlt évtizedek elhibázott várospolitikájának egyik nagy vesztese a belváros, és az ott működött vállalkozások, üzletek. Ha végigmegyünk a Piac utcán és a környező utcákban, több mint száz üres portált, kirakatot, lelakatolt üzletet találunk. Ezért szükségesnek tartjuk egy gazdaságélénkítő program bevezetését, ahol a belvárosi, évek óta a fenti okok miatt kiadhatatlan üzletek új bérlői jelentős bérleti díjkedvezményt kaphatnak. Egyúttal a kereskedelmi belvárosi övezetben, alapjaiban új parkolási rendszer bevezetésével tennénk vonzóvá a megnyíló üzletek látogatását.

13.) A kudarcos, minden racionalitást, szakmaiságot nélkülöző, Fideszes pénzszivattyú, az intermodális központ helyett pihenőövezetet, nyugalmat és közbiztonságot teremtünk. Alapjaiban hibás az elképzelés, hogy Debrecen belvárosában olyan közlekedési csomópontot létesítsünk, ahol környezetszennyező buszok százaival terheljük meg az ott élők nyugalmát, a környezetét. Különösen elhibázott döntés a földfelszín alá tervezett buszpályaudvar és annak kiszolgáló egységei. A belvárosba nem behozni, hanem megszüntetni kell a környezetszennyezést, ezért azonnali hatállyal le kell állítani a Petőfi térre tervezett intermodális központ megvalósítását! Nem értünk egyet a környezetromboló távolsági buszpályaudvar városközpontba való telepítésével, ezért megkezdjük a teljes koncepció átalakításának előkészítését, tervezését.

14.) Valós és hatékony munkahely-teremtési programot hirdetünk. A kedvező adminisztratív és adókörnyezet bevezetése, valamint az új Civaqua-program hosszú távú munkahelyteremtő és gazdaságélénkítő hatása új vállalkozások létrejöttét, megtelepedését eredményezi. A tervezett beruházások több ezer új munkahelyet teremthetnek, amely nagymértékben javíthatja városunk foglalkoztatottsági mutatóit, ezzel is felkészülve az autóipart sújtó válság, esetlegesen Debrecent is érintő következményeire.

15.) Debrecen polgárai nem rabszolgák! Azonnali hatállyal kivezetjük az önkormányzati, városi cégekből a „rabszolgatörvény” néven elhíresült Munka Törvénykönyvének módosítását. Ugyanezt kezdeményezzük a városunkban működő, betelepült, vagy betelepülni kívánó multiknál is.

16.) Megfizethető és igazságos közszolgáltatást biztosítunk. Ma mindenki számára ismert, hogy a hazug és álszent „rezsicsökkentés” Debrecenben még névleg sem valósult meg. Az AKSD a szemétszállítási és temetkezési díjakat arcpirítóan magas szinten tartja, miközben félmilliárdos osztalékot fizet ki évente a lakosságot sújtó luxus-profitjából. Jelenleg személyenként hetente 28 liter szemét elszállításáért kell fizetni Debrecenben, ha akarjuk, ha nem. Ezért azonnali hatállyal felül kell vizsgálni az AKSD árképzését, és meg kell kezdeni a vonalkódos szemétszállítási rendszerre történő áttérés előkészületeit, amivel a szolgáltató csak a valós és elvégzett szolgáltatás után fog számlázni városunk lakóinak.

17.) A temetkezési díjak megfizethetetlenek és igazságtalanok. A szolgáltató kihasználja a gyászoló, kiszolgáltatott családok fájdalmát, rájuk aránytalanul magas tarifát vetve ki, ezért a temetkezési díjak felülvizsgálata után jelentős mértékben csökkenteni kívánjuk a temetkezés költségeit. Minden arra rászoruló családot, özvegyet városunk támogatni fog gyászában, hogy méltóképpen tudjon elbúcsúzni szeretteitől.

Debrecen, a város, ahol közlekedni is lehet

18.) Debrecenben szerethetővé, megfizethetővé kell tenni a tömegközlekedést! A város vezetőinek elhibázott, alapjaiban hibás döntésének következménye a helyi közlekedés jelenlegi helyzete. Az évente többmilliárd forintos – és egyre növekvő – ebből keletkező veszteség pótlása az önkormányzat működését is veszélyezteti. Ez a közlekedési forma nem vonzó a debreceniek számára, egyrészt megfizethetetlen volta, másrészt kaotikus járatszervezése miatt. Ennek következményeivel nap, mint nap mindnyájan szembesülünk a hatalmas dugók, a piros lámpánál araszoló autók, és az egyre nagyobb számú kényszer-kerékpáros képében. Ezért elengedhetetlen a debreceni tömegközlekedés teljes és átfogó átszervezése, az igényeknek megfelelő kiegyensúlyozottabbá tétele, a jelenlegi viteldíjrendszer teljes felülvizsgálata.

19.) Debrecen parkolási rendszerét gyökeresen át kell alakítani! Városunkban a parkolási díjak országos viszonylatban is kiemelkedően magasak. A belvárosi üzletek versenyképességének javítása, valamint az autósokat sújtó szemérmetlenül magas parkolási díjak csökkentése érdekében a kiemelt, belvárosi övezetekben a parkolás első 30 percére nulla forint összegű parkolási díjat vezetünk be. Ezzel az intézkedéssel arra ösztönözzük az autósokat, hogy a lehető legrövidebb ideig foglalják le a parkolókat, ezzel is csökkentve a parkolási gondokat, felgyorsítva ezzel a parkolási fluktuációt. Mindezeken túl elfogadhatatlan számunkra, hogy a debreceni kórházak beteglátogatóinak fizetni kell a parkolásért, hiszen ez az intézkedés nem más, mint a látogatók „lehúzása”! A kórházakhoz tartozó parkolókban azonnali hatállyal csökkenteni, normalizálni kell a fizetőparkolók indokolatlanul magas díjait! Mindezeken túl, megnyitjuk a Nagyerdei Stadion körüli, eddig elzárt parkolókat a közforgalom számára.

20.) A város nyugalmához, a dugók megszüntetéséhez, a tiszta, kipufogógáz-mentes környezet megteremtéséhez elengedhetetlen a teljes elkerülő körgyűrű megépítése és a jelenlegi városi útvonalhálózat bizonyos részeinek átépítése. Ma már tudjuk: a nyugati elkerülő út kiépítése érdemben nem csökkenti a város forgalomterhelését. A Fidesz az elmúlt évtizedekben nem tett meg mindent a várost átszelő főútvonalak elterelése érdekében. A nyugati elkerülő út csak részlegesen tehermentesíti a belvárost a nagyarányú átmenő forgalom hatásai alól. Ezért haladéktalanul meg kell kezdeni a keleti elkerülő kiépítésének előkészületeit! Csak a teljes körgyűrű kiépítése biztosíthatja az észak-déli átmenő forgalom mellett a keletről városunkat terhelő teherautó-forgalom szabályozását, elterelését városunkból. Mindaddig, amíg a beruházás el nem készül, a Monostorpályi és a Létai utakat ki kell építeni a jelenlegi szélességben a Panoráma útig, ezzel is tehermentesítve a bevezető utak csomópontjait. Ma már mindenki által ismert tény, hogy a 4-es út felújítása Hajdúszoboszlóig a jelenlegi formájában elhibázott volt, ezért a Debrecen-Hajdúszoboszló közötti szakaszon lépéseket teszünk az út négysávosításához. Támogatjuk az Árpád téri körforgalom mielőbbi megépítését, azonban az itt átmenő forgalom zavartalanságának biztosításához szükségesnek tartjuk a Nyíl és Rakovszky utcák kiszélesítését. Tarthatatlan, hogy a várost átszelő nagy forgalmú vasútvonal mellett egyetlen méter zajvédő fal sincs. Ez a vasútvonal mellet élők életminőségét rontja, ezért azonnal megkezdjük a szükséges zajvédő falak kiépítésének előkészületeit. Kezdeményezzük a kormányzatnál az elkerülő autópályaszakaszok használatának ingyenessé tételét.

21.) Debrecen kerékpáros társadalmának valós segítségre van szüksége. Városunkban a tömegközlekedés katasztrofális kialakítása, sokak számára megfizethetetlen volta, nem utolsósorban a közlekedési szokások megváltozása miatt egyre több kerékpárossal kell számolni. A kialakuló igények, a megnövekedett forgalom, és az ebből fakadó balesetveszély kialakulása szükségessé teszi a kerékpárút-hálózat fejlesztését, a kerékpárok biztonságos őrzésének, tárolásának kialakítását. Sajnos városunkban leginkább ecsettel, sárga festékkel gondolják megoldani a kerékpárút hiányának problémáját, holott a kerékpárosok, nem utolsó sorban a gyalogosok biztonságos közlekedésének alapvető feltétele, hogy ne a járdából ecsettel kijelölt, „látvány-kerékpárutakat” építsenek az illetékesek, hanem biztonságos, a gyalogosok épségét nem veszélyeztető, fizikálisan is elkülönített kerékpárutakat, amelyek a biztonságos közlekedésnek minden tekintetben megfelelnek. Az épített kerékpárútjaink egy része jelenleg elhanyagolt, ahol az aszfalt már töredezett, kátyús. Ezért szükséges a kerékpárút-hálózat felülvizsgálata, s ahol szükséges, a meglévő utak karbantartása, javítása. Ahol pedig csak felfestett sárga csík az, ami a kerékpárutat jelképezi, ott a valós, fizikálisan is megépített kerékpárút létrehozása elengedhetetlen feladat. Mindezeken túl a belvárosban ki kell alakítani a biztonságos, kamerákkal, biztonsági eszközökkel védett, ingyenes kerékpártárolók rendszerét, és az elektromos kerékpárok, rollerek ingyenes töltésének lehetőségét.

22.) Az utak városunk közlekedési ütőerei. Debrecen közúthálózata teljes megújulásra vár. Szégyen, hogy több mint ötven utca nem rendelkezik szilárd útburkolattal. A bevezető utak szűk keresztmetszete, agyonfoltozott belvárosi utcák, a forgalmi csomópontok áteresztőképességének alacsony volta áldatlan állapotokat okoz, különösen iskolaidőben, a reggeli és az esti csúcs idején. Ezért szükséges felülvizsgálni a forgalmas csomópontokat, és ahol azt a forgalom megkívánja, ott körforgalom telepítését kezdeményezzük. Mindezeken túl, ahol ez szükséges, útjaink burkolatát nagyobb teherbírású, hosszabb élettartamú aszfalttal borítjuk. A Debrecen-Józsa út négysávosítása szükséges ahhoz, hogy a településrészt integráljuk, annak hatalmas forgalmát kellően kezelni tudjuk. Ezért meg kell kezdeni az út bővítésének tervezését, majd annak építését. Pallagot be kell kapcsolni a város életébe! Bár Pallagtól alig néhány kilométerre van a városunkat elkerülő körgyűrű, a Pallagiak mégis a szűk keresztmetszetű Pallagi úton, vagy a hatalmas forgalmat lebonyolító 4-es úton tudják csak a belvárost megközelíteni. Ezért Pallagot be kell kötni a várost elkerülő autópályába, ezzel is segítve a település életét, közlekedését.

23.) Debrecen a közlekedési dugók fővárosa! Forgalomszervezéssel, a belvárosi egyirányúsítás felülvizsgálatával a 20 éve csak ígért, de soha el nem készített zöldhullám-koncepció kialakításával, buszsávok kiépítésével normalizálni kell városunk káoszos, kudarcos közlekedését.

Debrecen, a zöld, fenntartható nagyváros, a virágok fővárosa

24.) Debrecen legyen zöld nagyváros, a virágok fővárosa! Városunkban a lakótelepeken lévő, szebb napokat látott parkokban – kivéve természetesen az ismert „városközeli” cégek által megvalósított néhány „látványparkot” - leginkább a szemét, a kiégett fű, vagy éppen a méteres gaz a gazda. A belvárosi, lakótelepi közparkok zsugorodó mérete és száma, a kivágott fák torzói mind-mind figyelmeztetés városunk lakói számára: Debrecen mai úrhatnám vezetői a betonban és térkőben jobban érdekeltek, mint a város tüdejét, a városlakók egészségét jelentő zöld pázsitban és fákban. Nekünk az ember a legfontosabb, ezért parkosítási, parkmegőrzési programot hirdetünk, ahol az önkormányzat – élére állva ennek a folyamatnak – a lakótelepi közösség számára lehetőséget biztosít öntözött, védett parkok kialakítására és védelmére. Ma már odáig jutottunk, hogy a virágkarnevál is polisztirol, hungarocell figurákkal helyettesíti a virágokat, a város általános tisztasága leromlott, a zöldfelületek ápolása elhanyagolt. Ezért a virágkarnevál legyen a virágok karneválja, és Debrecen legyen a virágok fővárosa, amely a tisztaság és a virágok hazája! A városban parkosítási, fásítási programot hirdetünk. A kialakított, vagy ezek után kialakítandó parkok kiépített öntözését meg kell oldani, mivel a jelenlegi, nyáron elsárgult, kiégett parkoknak a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető területek nem csak esztétikailag nyújtanak siralmas látványt, de az onnan felszálló por rontja a város levegőjét is. A fákat ültetni, nem kivágni kell! A jelenlegi városvezetés pusztító háborút folytat jövőnk zálogaival, a fákkal szemben. Fa nélkül nincs élet, nincs élhető város! Ezért nagyarányú fásítási programot hirdetünk. A város parkjaiban térkő helyett fákat telepítünk. Azonnal meg kell kezdeni a belvárosi, lakótelepi közparkok megújítását, fásítását, öntözőrendszerrel való kiépítését!

25.) Új Civaqua programmal a vizek városává tehetjük Debrecent. A Civaqua program már több mint egy évtizedes terveit meg kell újítani, ki kell egészíteni! Szükségesnek tartjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyéket egyaránt ellátó csatornarendszer kiépítését, amely Balmazújvárostól Kocsordig zárt csatornában biztosítaná a vizet, többek között Debrecen városának is. Ezzel nemcsak 30 ezer hektárnyi terület öntözését tennénk lehetővé, amely új értelmet adna a mezőgazdaságnak, a helyi feldolgozó és logisztikai vállalkozásoknak ezzel több száz új munkahelyet biztosítva, de lehetőséget teremthetne, hogy végre megvalósuljon a Tócóvölgy rehabilitációja. A Tócó patak, a bevezetett 0,2 m3/mp vízzel gyakorlatilag ivóvíz tisztaságú élővízzé válhat, amelynek révén ott pihenőparkok, jóléti tavak létrehozására is lehetőség nyílhat. Mindezeken túl a Kondoros, a megnövekedett vízhozam révén, a környékbeli földek gazdaságos öntözése mellett alkalmas lehet a keleti városrész pangó belvizeinek összegyűjtésére is. A jelenleg halódó Fancsikai-tavak, a Vekeri tó és környéke újra életre kelhetnek, ezzel is a debreceniek szórakozását, nyugalmát segítve.

26.) A város tömegközlekedését alapjaiban kell megújítani! Az elektromos hajtás a jelen. Ezért a rövidesen bekövetkező autóbuszos közszolgáltatási szerződés megújításakor kizárólag tisztán elektromos meghajtású buszok beszerzését és üzemeltetését támogatjuk.

27.) Debrecen teljes energetikai rendszerét racionalizálni kell! A valóságtól eltávolított „kamu” rezsicsökkentés helyett tényleges energia-megtakarításokat kell megvalósítani, amelyek valós költségeket takarítanak meg és tesznek olcsóbbá. Ma már alapvető elvárás, hogy a világítás, a fűtés, az energiatermelő napelemek és az épületszigetelés a lehető legkorszerűbb eszközökkel, a lehető leghatékonyabb módon legyenek jelen egy város életében. Ezért felgyorsítjuk a közintézmények energetikai korszerűsítését, s ahol erre lehetőség van, ott a teljes világítási rendszer korszerű, hosszú élettartamú és energiatakarékos LED izzókra történő cseréjét, és a telepített napelemekre épülő mini erőművek alkalmazását valósítjuk meg. Mindezeken túl el kell végezni a teljes közvilágítás mielőbbi cseréjét az úgynevezett LED-technológia alkalmazásával, amely révén akár 80 %-os energia-megtakarítás is elérhető. Az épületek hőszigetelését, energetikai korszerűsítését az önkormányzat által kiírt pályázatokkal is fel kell gyorsítani. A programban kiemelt módon kell kezelni az épületek hőszigetelését, fűtésük korszerűsítését. Ennek elősegítése érdekében kezdeményezzük a debreceni Erőmű megvételét, amit teljesen környezetbarát működésűvé alakítunk át, és az ide bekapcsolt napelem hálózatokkal biztosítjuk Debrecen mint az Európai Unió meghatározó régióközpontjának környezetbarát, független energia ellátását.

28.) A belvízzel terhelt városrészeket belvízmentesítjük. Debrecen keleti, délkeleti városrészének neuralgikus problémája a belvízhelyzet, amely évről-évre hatalmas károkat és kényelmetlenséget okoz az ott élőknek. Ezért az elkövetkező években megkezdjük az érintett városrészek átfogó belvízmentesítését.

Debrecen, az egészséges város

29.) Meg kell újítani az egészségügyi alapellátást városunkban. Az egészségügyi intézményrendszer átfogó városi fejlesztésével és az igényekhez történő igazításával célunk nem csak a betegséget gyógyító, hanem az egészséget támogató városi környezet kialakítása.

A tíz évnél régebbi háziorvosi rendelőket korszerűsítjük, új műszer és eszközbeszerzésre városi forrásból pénzügyi pályázati alapot képezünk, ezzel is segítve az alap és szakellátás koordinációját, emelve a színvonalas ellátást. A járóbeteg szakellátás és háziorvosi ellátás színvonalát javítani kell az informatikai rendszerek fejlesztésével, összekapcsolásával is.

A Bethlen utcai SZTK-ban a szakrendelések várólistáját csökkenteni kell újabb szakorvosok alkalmazásával. Az épület teljes korszerűsítése, a klímaváltozás miatt minden rendelő és várakozó hely klimatizálása szükséges.

A korszerű egészségügyi diagnosztika nem kiváltság, hanem alapvető emberi jog, ezért a városban olyan minőségű és mennyiségű korszerű diagnosztikai berendezéseket állítunk munkába (MR, CT), amely biztosítja, hogy az arra rászorulók 15 napon belül részt vehessenek a vizsgálatokon. A városkártyával rendelkező debreceniek részre évente egy alkalommal teljeskörű, ingyenes, egészségügyi szűrést biztosítunk.

A Klinika területén megépítjük és működtetjük a legkorszerűbb sürgősségi centrumot, melynek bázisa a már kiválóan működő Sürgősségi Klinika.

A szívhalál időben megkezdett szakszerű újraélesztéssel sok esetben megelőzhető, ezért az egyetemmel és a szakképző iskolákkal együttműködve a közoktatásban bevezetjük a kötelező újraélesztési gyakorlatot. A város minden forgalmasabb helyén biztosítjuk az újraélesztéshez szükséges defibrillátort.

30.) A debreceni egy év alatti csecsemők adható (nem kötelező) védőoltásait ingyenessé tesszük. Az első éves korig adható (nem kötelező) védőoltások költsége sokszor megfizethetetlen terhet ró a debreceni családokra. Minden itt élő debreceni kisgyerek számára biztosítanunk kell az esélyt az egészséges élethez, ezért minden egy év alatti debreceni csecsemő adható védőoltásainak költségeit átvállalja az önkormányzat.

Bevezetjük a hátrányos helyzetű fiatalok, kisgyermekes családok részére a kedvezményes uszodahasználat igénybevételének lehetőségét.

Debrecen kiváló és magas színvonalú orvos és egészségügyi szakemberképzéséről híres. A hiányszakmákban, ami a városi szakellátást lassítja vagy nehezíti, a szakorvos képzés idején a rezidensek, egészségügyi dolgozók részére városi ösztöndíj pályázatokat írunk ki. Ezzel segítjük az itthon maradást és fiatalítást az orvosi és szakápolói alapellátás és szakellátás területén.

Debrecen, 2019. augusztus 5.

Varga Zoltán polgármesterjelölt

Madarasi István debreceni elnök, MSZP

Dede Tamás HBm-i elnök, Párbeszéd

Káposznyák István alelnök, Szolidaritás

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.