Levelet írtak Orbán Viktornak

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének Országos Választmánya úgy döntött, hogy a szakképzésben foglalkoztatottak követeléseinek érvényesítése érdekében sztrájktárgyalásokat kezdeményez a kormánnyal.
Olvasónk küldte

Az Orbán Viktorhoz írt levelüket szó szerint közöljük:

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Ezúton jelentjük be, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) 2022. március 3-án döntött arról, hogy sztrájkbizottságot alakít a szakképzésben foglalkoztatottakat érintő követelések teljesülése érdekében.

A sztrájkbizottság az alábbi követeléseket fogalmazta meg:

1. A szakképzésben foglalkoztatottak garantált alapilletménye nem lehet kevesebb a módosított közalkalmazotti illetménytábla szerinti illetményeknél! (lsd. melléklet -amelyben az F1 a mindenkori garantált bérminimum 130%-a, a G1 a 140%-a, a H1 a 150%-a, az I1 a 160%-a, a J1 a 170 %-a)
2. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált illetménye, a költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti fizetési osztályok első fokozatának összege – a fizetési fokozathoz tartozó legkisebb szorzószámok megtartásával emelkedjen - a következők szerint: A1-nél a minimálbérre, B1-nél a garantált bérminimumra!
3. Az „oktató” elnevezés helyett ismét a „pedagógus” kerüljön bevezetésre.
4. A szakképzésben dolgozók tanítási évre vetített munkaidőkerete szűnjön meg, helyette kerüljön bevezetésre a korábbi, közoktatási törvény szerinti, heti 22 óra kötelező óraszám, és a többletórákat rendkívüli munkaidőként fizessék ki!
5. A pedagógus-munkakörben dolgozókra terjednek ki a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése szerinti ágazati szakmai pótlékra vonatkozó rendelkezés hatálya (tehát a 20% szakmai ágazati pótlék)!
6. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra terjednek ki a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése, valamint 33/A. §-a!
7. A továbbképzési kötelezettség korhatára az az év legyen, amikor a pedagógus eléri az 55. életévét!

Az esetleges sztrájk időpontjáról a Sztrájkbizottság a későbbiekben, az egyeztetések eredményének függvényében dönt.

A fenti követelések teljesítése érdekében kezdeményezzük a Sztrájktörvény 2. § (1) bekezdése szerinti egyeztető eljárás lefolytatását.

Tekintettel arra, hogy sztrájkkövetelésben érintett munkáltató nem határozható meg, kérjük, hogy a Sztrájktv. 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Kormány öt napon belül jelölje ki az egyeztető eljárásban részt vevő képviselőjét.

Ezt tartalmat minden olvasónk elérheti. Ha összes írásunkat olvasni szeretné, legyen előfizetőnk! Előfizetéshez kérjük kattintson ide.